Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2008 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Rom

22.9.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le chevalier Alberto / Thorwaldsen, Sculpteur Danni / par bonté / a Naples

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Rom den 22 September 1818

De to vedlagte Breve ere for Dem ankomne min bedste Thorwaldsen, og ved at tilskikke Dem disse, maae jeg tillige forkynde Dem at jeg endelig forlader Rom næstkommende Fredag for at drage til mit kiere Montenero, hvor jeg haaber at faae gode Efteretninger fra Dem, og Deres Reise Sælskab. Dersom De ikke selv har Lyst eller Tid til at skrive, saa bed Miss Mackenzie at skrive mig til Livorno, da jeg saa giærne ønsker at høre noget fra Dem.
Jeg kan ikke forlade Deres kiere Boelig uden at takke Dem for alt det Gode som jeg har nydt hos Dem, og for vor behagelige Omgang som stedse vil blive mig uforglemmelig. Jeg glæder mig til at nyde den paa vores Reise til Dannemark i November Maaned, da vi ret muntre og vel vil foretage denne kiere Reise som lover os saa mange Nyheder, i Midden af vores gode og kiere Landsmænd.
Nu lev vel min bedste Thorwaldsen, og midt i det skiønne Partenopes Glæder beder jeg Dem at mindes

Deres evig hengivne Ven

Baron de Schubart

Arkivplacering
m5 1818, nr. 65
Sidst opdateret 10.05.2011 Print