Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2001 af 10243
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

13.9.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Resumé

En underretning om Hermann Ernst Freunds igangværende kunstværk, Uskyldigheden, der opklækker et lam.

[Han meddeler Akademiet, at han rejser til Grækenland. Der har ikke været Tid til at indhente Akademiets Tilladelse, men Thorvaldsen og Schubart har raadet ham til Rejsen.]

[... ] Freund er beskieftiget med at modelere en ung Pige, der siddende giver et Lam at drikke af en Skaal, Han vil efter sammes Fuldendelse, nærmere tilskrive det høye Academie herom. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,13
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Personer
Hermann Ernst Freund · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.08.2016 Print