Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1982 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Rom

25.8.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Rom den 25 Augustus 1818

Jeg maatte drage bort i gaar fra Albano uden at see Dem min kiereste Thorwaldsen; thi da jeg var hos Dem var De ude. Nu kommer jeg i Morgen Aften til Dem, fordi jeg har lovt den gamle Baron Brown at bringe ham til Rom Torsdag Morgen, og eftersom der er ankommen til Dem vedlagte store Depeche fra en Cardinal, saa sender jeg Dem den, i den Formodning at maaskee dens Indhold kunde giøre det nødvendig at De fulgte med. Hils tusinde og tusinde gange den gode og kiere Miss Mackenzie som hendes Tante fra Deres

oprigtigste Ven

Baron Schubart

Arkivplacering
m5 1818, nr. 58
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 406.
Personer
Frances Mackenzie · Anne Proby
Sidst opdateret 17.10.2013 Print