No. 1891 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig tidligst maj 1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af regningen og kan ikke fastslås nøjagtigt. Den i regnskabet omtalte bozzetto er formentlig identisk med Gratierne, A30, der blev udført allerede 1817, mens den store lermodel og gipsafstøbningen af denne, Gratierne og Amor, jf. A29, først fuldførtes i april 1819. Assistenten Gaeti optræder først i værkstedsregnskaberne fra maj 1818, jf. regnskabet af 6.5.1818. Derfor er et forsigtigt bud, at regnskabet tidligst er nedskrevet i maj 1818, selvom en del af posterne kan være udført langt tidligere.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Værkstedsregnskab vedrørende arbejdet på lerskitsen til Gratierne, A30, lermodellen til Gratierne og Amor, jf. A29, samt diverse øvrige udgifter til model, assistenter, materiale og værktøj.

Se original

Spese sociali fatte di Suo Ordine

Per fare il Bozzetto delle Grazie
Una Verzella
Fattura della med[esi].ma
Tavolette
Per fare il Modello in grande
Verzella
Per otto sedute di Modella
Per sabbie, gradini, e tre Mazuoli
Per altri fasi minuti
E più per disfare il ferro per metter sù la figura della Grazia, e otto chiodi
 
 
 
Spesi per Suo Conto
Dato al Sig:r Carasi
Al S:r Bogazzi
A Gaeti per compimento delle spese di Viaggio
Al med.mo per 7 giornate compreso le Ore
 
Somma
Ricevuto Francesconi 24
 
S[cu]d.i – 13
– 20
– 10
 
1 – 65
3 – 20
5 – 11
3 – 26
– 10
––––––––––
S[cu]d.i 13.75
 
 
6 –
S[cu]d.i 6 –
2 –
5.60
––––
33.35
24.60
––––
[tilføjet med blyant:] 8.75
––––
[tilføjet med blyant:] 3.35
Arkivplacering
gmII, nr. 50
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Levende model · Regnskab 1816-1819 · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer · Thorvaldsens værksted, indkøb af redskaber · Thorvaldsens værkstedspraksis · Værkstederne ved Piazza Barberini · Værkstedsregnskaber
Personer
Ercole Bogazzi · Gaeti
Værker
Sidst opdateret 20.11.2014 Print