Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1935 af 10246
Afsender Dato Modtager
Spiridion Naranzi [+]

Afsendersted

Venedig

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet; intet præg.
Poststemplet: 29 GIUG[NO], Venezia samt REGNO LOMBARDO VENETO.

20.6.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår for dag og måneds vedkommende af brevets øverste højre hjørne og af brevets anden halvdel, hvorimod første halvdel af brevet er en gentagelse af Naranzis tidligere brev af 27.4.1818 og derved dateret næsten to måneder tidligere, jf. den generelle kommentar. Året må efter indholdet at dømme og formuleringen “27. Aprile scorso” stadig være 1818, som i det brev, der rykkes for svar på, eftersom det næste rykkerbrev er dateret til maj, jf. brev af 25.5.1819.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiariassimo / Sigr: Alberto Thorvadson / Professore di Scultura / à / Roma.

Resumé

Naranzi rykker Thorvaldsen for svar på sit brev af 27.4.1818 og gentager indholdet af det tidligere brev vedr. monumentet over Thomas Maitland, jf. portrætbusten A258 og relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600.

Se original

[Første del af brevet er skrevet med anden hånd:]

20 Giugno

Roma Sig:r Cav:r Thorwaldson.

Venezia li 27 Aprile 1818.

L’inserta Lettera che vengo di ricevere dal Sig:r Cav:r Bulzo di Corfù Le offre i rischiaramenti da Lei chiestimi in proposito delle tre figure, che devono comporre il Basso-rilievo in Bronzo, che le fù dal detto Signore ordinato. Mi sono rivolto a quella parte per ottenere codesti rischiaramenti, essendo che li ignoravo io medesimo nella mia qualità di semplice commissionato. Feci lo stesso per la Corona, con cui Lei Signore sarebbe persuaso di fregiare il Capo del Generale, e quindi potrò in breve spedirle anco la risposta di questa ultima domanda che Lei mi ha fatta, non volendo prendere sopra di me alcuna risponsabilità, ove si tratta del altrui genio, e persuasione.

[Nedenstående er skrevet af Naranzi selv:]

Siamo – li 20 Giug:o ; e non avendo per anco ricevuto alcun riscontro del ricevimento del originale della sopradetta copia, che le inviai con inserta del Sgre: Bulzo sia dalli 27. Aprile scorso, hò rissolto di rivolgermi di nuovo a Lej Signore per rilevare il di Lej destino, onde non fosse rimasta l’opera arenata per qualche imprevisibile contratempo.

Hò l’onore di essere

Il suo Devo Serv:e
Il Cav:r Naranzi

Generel kommentar

Brevet er en rykkerskrivelse, og første del er derfor en næsten nøjagtig gentagelse af Naranzis brev af 27.4.1818. Se dette for kommentarer til indholdet.

Enten har Thorvaldsen ikke svaret på brevet, eller også er hans brev gået tabt undervejs, for heller ikke på dette rykkerbrev kendes der noget svar. Naranzi skrev igen året efter, jf. hans brev af 25.5.1819, hvor han stadig ikke havde fået svar på brevet af 27.4.1818.


Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
Monumentet bestod af en portrætbuste i bronze af Maitland, jf. A258, og bronzerelieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, opsat på en høj marmorsokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

Arkivplacering
m5 1818, nr. 30
Thiele
Bestillingen omtalt Thiele II, p. 318-319, samt p. 382-384.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 418.

Emneord
Bestillingen af Thomas Maitlands monument · Monumenter, samtidige personer · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Dionisio Bulzo · Thomas Maitland
Værker
Sidst opdateret 21.08.2014 Print