Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1903 af 10246
Afsender Dato Modtager
Karl Pfyffer von Altishofen [+]

Afsendersted

Luzern

Antagelig 23. eller 28.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Beskrivelsen er formentlig sendt af Pfyffer von Altishofen til Rüttimann 23. eller 28.5.1818, jf. Rüttimanns svar af 13.6.1818. Af brevet fremgår det, at denne angivelse af mål og en medfølgende tegning, D1515, som tiltænkt er blevet afleveret til Thorvaldsen. Thorvaldsen udbad sig gengivelsen af området, hvor monumentet over faldne schweizergardister skulle opføres, jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119. Dette ønske blev overgivet Pfyffer von Altishofen i Rüttimanns brev af 16.5.1818, og dokumentet må derfor stamme fra den mellemliggende periode.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Beskrivelse af den klippeside i Luzern, hvor monumentet over faldne schweizergardister, jf. Døende løve (Schweizerløven), A119, skulle placeres. Beskrivelsen refererer til en medfølgende tegning, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515.

Se original

Die Höhe des Felsens beträgt vom Waßerspiegel an 85 Schu: Die Breite vom Waßerfall bis ans End, 210 Schu. Das Monument kommt ohngefähr bey A zu stehen. B & C sind Felsenlager welche glatt, hart und ganz sind. Das Lager B hat 29, das Lager C 33 französische Schu Breite. Bey der Linie DDD hat der Felsen einen Vorsprung von Schu. Vom Waßerspiegel betrift die Höhe bis zu D 17 Schu. Der Buchstaben E bedeutet der Gesichtspunkt, von welchem aus das Monument am besten gesehen wird, und beträgt bis an den Felsen 75 Schu.

Generel kommentar

Dokumentet er en beskrivelse af den klippevæg i Luzern, hvor monumentet med Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, skulle placeres. Bogstaverne på bilaget refererer til en tegning af klippevæggen og dens omgivelser, som stadig findes i Thorvaldsens samling, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515.


Parken ved Luzern

Arkivplacering
m5 1818, nr. 56
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Peter Felder: Das Löwendenkmal von Luzern, Luzern 1964.
  • Finn T.B. Friis: ‘Schweizerløven i Luzern og dens forhistorie’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 1947, p. 23-58.
  • Th. v. Liebenau: Oberst Carl Pfyffer von Altishofen und das Löwendenkmal in Luzern. Erinnerungsblätter zur Feier des siebenzigjährigen Bestandes der Kunstgesellschaft der Stadt Luzern, Luzern 1889.

Emneord
Døende løve (Schweizerløven) · Monumenter, historiske personer og begivenheder · Statuer, allegorier · Thorvaldsens værker, kravspecifikationer · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værker, udført af andre
Værker
Sidst opdateret 02.09.2013 Print