The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1901 of 10239
Sender Date Recipient
Karl Pfyffer von Altishofen [+]

Sender’s Location

Luzern

Antagelig 23. eller 28.5.1818 [+]

Dating based on

Beskrivelsen er formentlig sendt af Pfyffer von Altishofen til Rüttimann 23. eller 28.5.1818, jf. Rüttimanns svar af 13.6.1818. Af brevet fremgår det, at denne angivelse af mål og en medfølgende tegning, D1515, som tiltænkt er blevet afleveret til Thorvaldsen. Thorvaldsen udbad sig gengivelsen af området, hvor monumentet over faldne schweizergardister skulle opføres, jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119. Dette ønske blev overgivet Pfyffer von Altishofen i Rüttimanns brev af 16.5.1818, og dokumentet må derfor stamme fra den mellemliggende periode.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Description of the rock wall in Lucerne where the monument to the Swiss Guard is to be placed, Dying Lion, cf. A119. The description refers to an enclosed drawing, The garden at Lucerne, indication of placement of The Lucerne Lion, D1515.

See Original

Die Höhe des Felsens beträgt vom Waßerspiegel an 85 Schu: Die Breite vom Waßerfall bis ans End, 210 Schu. Das Monument kommt ohngefähr bey A zu stehen. B & C sind Felsenlager welche glatt, hart und ganz sind. Das Lager B hat 29, das Lager C 33 französische Schu Breite. Bey der Linie DDD hat der Felsen einen Vorsprung von Schu. Vom Waßerspiegel betrift die Höhe bis zu D 17 Schu. Der Buchstaben E bedeutet der Gesichtspunkt, von welchem aus das Monument am besten gesehen wird, und beträgt bis an den Felsen 75 Schu.

General Comment

Dokumentet er en beskrivelse af den klippevæg i Luzern, hvor monumentet med Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, skulle placeres. Bogstaverne på bilaget refererer til en tegning af klippevæggen og dens omgivelser, som stadig findes i Thorvaldsens samling, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515.


Parken ved Luzern

Archival Reference
m5 1818, nr. 56
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Peter Felder: Das Löwendenkmal von Luzern, Luzern 1964.
  • Finn T.B. Friis: ‘Schweizerløven i Luzern og dens forhistorie’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 1947, p. 23-58.
  • Th. v. Liebenau: Oberst Carl Pfyffer von Altishofen und das Löwendenkmal in Luzern. Erinnerungsblätter zur Feier des siebenzigjährigen Bestandes der Kunstgesellschaft der Stadt Luzern, Luzern 1889.

Subjects
Dying Lion (The Lucerne Lion) · Monuments, Historical Figures and Events · Statues, Allegories · Thorvaldsen's Works, Requirements · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Works
Last updated 02.09.2013 Print