Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1975 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Rom

14.8.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Rom den 14de. Augustus 1818

Min gode og kiere Thorwaldsen! hvorledes gaaer det Dem i Albano ? Det gaaer mig fortreffelig i det kiere og interessante Rom, og neppe bemærker jeg Heeden, som i mine Tanker ikke er utaalelig. De har maaskee spurgt at jeg og Schadow havde det Uhæld at Vogn Axen brak, og at vi havde derhos den Lykke at en meget høflig Tydsker som reiser til Grækenland, optog os i hans elegante Vogn. Nu er min i Doktor, og Felskers Haand, og da der var store Reparationer at giøre, som koste mig disse 57 Scudi og forhale min Afreise, som jeg nu har bestemt til den 2den. September, ligesom jeg troer at kunne bestemme vor Afreise til det kiere Fædreneland til Midten af October om det saaledes convenerer min gode og fortreffelige Ven Thorwaldsen, hvis Ønsker jeg i denne henseende saa gierne vil opfylde! Hvad vor Reise Anstalter angaaer, saa vil min magelige Ven blive ligesom nyfødt, og vi vil lægge hver i en fælles Pung 100 Louis d’or.
Tenerani er reist i dag til Frascati, og kommer paa Søndag at besøge Dem. Jeg har givet ham med et Brev fra Lombardiet som var det eeneste som var ankommen til Dem. Han vil sige Dem mundlig at jeg kommer til Albano paa Mandag; men jeg kommer først paa Tirsdag henimod Kl: 2 slet, og har i Sinde at blive til paa Torsdag morgen.
Hils tusinde Gange den gode Miss Mackenzie og Mad Proby. I morgen spiser jeg hos den gode Prinds Poniatowsky hvor vi skal drikke Deres Sundhed. Lev vel min gode, min velsignede Thorwaldsen! Den lille Elise befinder sig ret rask. Jeg saae igaar dette nydelige Barn.

I Liv og Død Deres oprigtigste Ven

Baron Schubart

Arkivplacering
m5 1818, nr. 54
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 405-406.
Personer
Frances Mackenzie · Anne Proby
Sidst opdateret 17.10.2013 Print