Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2034 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik Julius Kaas
J.D.T. Manthey
Ordenskapitlet, København
[+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl, delt i to.
Poststemplet: DANEMARCK PAR HAMBOURG og ALTA GERMANIA NORD samt 23 NOVEMB

28.10.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Velbaarne / Sigr. Professor Thorwaldsen, / Ridder af Dannebrogen, p.p. / i / Rom.
Tilskrift: Velbaarne / Hr. Professor Thorvaldsen, / Ridder af Dannebrogen, pp.

Resumé

Ordenskapitlet rykker Thorvaldsen for hans biografi.

Se original

Ved Deres Velbaarenheds Udnævnelse til Ridder af Dannebrogen, i Aaret 1810 er De, efter Hs. Majestæt Kongens Befaling, bleven anmodet om, til Brug ved de Ordenshistoriografen paalagte Arbeider, at tilsende de kongelige Ordeners Cantsler en Optegnelse af Deres hidtil værende Levnetsløbs vigtigste Begivenheder.
Da jeg nu, ifølge min Embedsstilling, har at indberette til Hs. Majestæt, i hvorvidt ommeldte Allerhøieste Bud af alle Ordenens Medlemmer maatte være efterkommet, og jeg savner de Efterretninger hvilke Deres
Velbaarenhed haver at indsende, skulle jeg herved anmode Dem om behageligen, og, om muligt, inden dette Aars Udgang, at ville opfylde denne Dem, ved Indtrædelse i Ordenen, af Hs. Majestæt Kongen paalagte Pligt.
Kiøbenhavn, den
28de October 1818.

Kaas.
Vice-Cantsler.


/D. Manthey.

Generel kommentar

Dette brev er en rykker for den biografi, som Thorvaldsen skulle have forfattet ved sin udnævnelse til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Biografien blev faktisk – antagelig foranlediget af denne rykker – nedskrevet i 1818 ved historikerens H.F.J. Estrups mellemkomst, se Estrups biografi, men Estrup fik først videresendt den i 1826.


Brevet er et delvist fortrykt dokument. De fortrykte dele er markeret med gråt. Ordenskapitlet sendte tydeligvis mange rykkere for biografier i oktober 1818.
De håndskrevne del af brevet er skrevet af ordenssekretæren Manthey, bortset fra Kaas’ underskrift.

Arkivplacering
m5 1818, nr. 76
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Estrups biografi 1818/1826 · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 17.10.2016 Print