28.10.1818

Afsender

Frederik Julius Kaas, J.D.T. Manthey, Ordenskapitlet, København

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl, delt i to.
Poststemplet: DANEMARCK PAR HAMBOURG og ALTA GERMANIA NORD samt 23 NOVEMB

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Velbaarne / Sigr. Professor Thorwaldsen, / Ridder af Dannebrogen, p.p.I / i / Rom.
Tilskrift: Velbaarne / Hr. Professor Thorvaldsen, / Ridder af Dannebrogen, pp.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ordenskapitlet rykker Thorvaldsen for hans biografi.

Dokument

Ved Deres Velbaarenheds Udnævnelse til Ridder af Dannebrogen, i Aaret 1810II er De, efter Hs. Majestæt KongensIII Befaling, bleven anmodet om, til Brug ved de OrdenshistoriografenIV paalagte Arbeider, at tilsende de kongelige Ordeners CantslerV en OptegnelseVI af Deres hidtil værende Levnetsløbs vigtigste Begivenheder.
Da jeg nu, ifølge min Embedsstilling, har at indberette til Hs. Majestæt, i hvorvidt ommeldte Allerhøieste Bud af alle Ordenens Medlemmer maatte være efterkommet, og jeg savner de Efterretninger hvilke Deres
Velbaarenhed haver at indsende, skulle jeg herved anmode Dem om behageligen, og, om muligt, inden dette Aars UdgangVII, at ville opfylde denne Dem, ved Indtrædelse i Ordenen, af Hs. Majestæt Kongen paalagte Pligt.
Kiøbenhavn, den
28de October 1818.

Kaas.
Vice-CantslerVIII.


/D. Manthey.

Generel kommentar

Dette brev er en rykker for den biografi, som Thorvaldsen skulle have forfattet ved sin udnævnelse til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Biografien blev faktisk – antagelig foranlediget af denne rykker – nedskrevet i 1818 ved historikerens H.F.J. Estrups mellemkomst, se Estrups biografi, men Estrup fik først videresendt den i 1826.


Brevet er et delvist fortrykt dokument. De fortrykte dele er markeret med gråt. Ordenskapitlet sendte tydeligvis mange rykkere for biografier i oktober 1818.
De håndskrevne del af brevet er skrevet af ordenssekretæren Manthey, bortset fra Kaas’ underskrift.

Arkivplacering

m5 1818, nr. 76

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. det latinske “praeter plura”, med flere titler.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrogordenen 28.1.1810.

  3. Dvs. den danske konge Frederik 6.

  4. Dvs. den embedsmand, der bl.a. indsamlede biografier fra de personer, der fik tildelt en orden. Ordenshistoriografen i 1818 var den danske historiker Abraham Kall (1743-1821).

  5. Ordenskansleren var indtil 5.10.1818 greve og statsminister Joachim Godske Moltke (1746-1818), jf. E454, men da han lige var død, da dette brev blev skrevet, var stillingen ubesat, så vidt vides indtil Kaas overtog posten i 1824.

  6. Denne biografi blev Thorvaldsen bedt om at indsende til Ordenskapitlet i brev af 29.1.1810.

  7. Dette nåede Thorvaldsen ikke, se den generelle kommentar.

  8. Kaas havde siden 1808 været ordensvicekansler som et af hans mange embeder i statsadministrationen.

Sidst opdateret 17.10.2016