Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 895 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.D.T. Manthey
Ordenskapitlet, København
[+]

Afsendersted

København

29.1.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udnævnelsen.
Selve ordensudnævnelsen skete dagen før, som det også fremgår af skrivelsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Thorvaldsen udnævnes til ridder af Dannebrog. Han får tilsendt en ed, han skal underskrive og returnere. Han bedes endvidere indsende sin biografi.

Se original

Da Hs: Mayestæt Kongen under 28de Januar Allernaadigst har behaget at udnævne Dem til Ridder af Dannebrogordenens 4de Klasse, gjør jeg mig en Fornøyelse af, at underrette Dem om denne Kongelige Naadesbeviisning, ved at tilsende Dem den Decoration De for Fremtiden ville have at bære. –
Jeg ledsager den med et Exemplar af Hs: Mayestæts aabne Brev under 28de Juni 1808, angaaende Dannebrogordenens Udvidelse, og med et Exemplar af den Eed hvilken de der indlemmes i Dannebrogordenen have at aflægge. – Dette sidstnævnte Exemplar ville De behage at tilbagesende, efter at De derpaa have tegnet Datum, Deres Opholdssted, fulde For- og Til-Navn og Deres Embede eller Titel. –
Endelig maae jeg, til Afbenyttelse ved de Ordenshistoriographen af Hs. Mayestæt Allernaadigst paalagte Arbeider, tjenstligst anmode Dem om, at ville, tillige med Eden, behageligen tilsende mig en kort Optegnelse af Deres hidtil værende Levnetsløbs vigtigste Begivenheder. –

Kjøbenhavn den 29de Januar 1810.

J.G. Moltke

/ D. Manthey

Generel kommentar

Dette brev dokumenterer, at Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810.

Arkivplacering
m29 II, nr. 5
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 153.
Emneord
Estrups biografi 1818/1826 · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frederik 6.
Værker
Sidst opdateret 30.08.2016 Print