Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 29.1.1810

Dvs. det åbne brev om Dannebrogordenens reformering, som Frederik 6. lod trykke 28.6.1808.
Reformen af ordenen indebar først og fremmest, at mange flere end blot fyrstelige kunne modtage æresbevisningen. I det åbne brev lyder det: ”...Adgang til Dannebrogens Hæderstegn aabnes for enhver af Vore kiære og troe Undersaatter, uden Hensyn til Stand og Alder. Den erhverves ved udmærkede Fortienester og Handlinger…”
Reformen fastlagde også de forskellige ordensklasser i et system, der i hovedtrækkene stadig er gældende. Læs mere om ændringerne af Dannebrogordenen i 1808 her.

Sidst opdateret 30.08.2016