Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1910 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

30.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsr Thorvaldsen / Professeur de lad Sculpture, Chevallier / à Rome
Tilskrift: S: T: / Herr Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen

Resumé

Beder om, at de fire marmorrelieffer til Christiansborg Slot, jf. A317, A318, A319, A320, sendes til Livorno, hvorfra de kan hjemsendes med den kongelige fregat Nymphen.

Se original

Under 21de Martii f: A: udbad Commissionen sig, at Hr: Professoren ville behage at foranstalte de af Dem til Slottet her, i Marmor udførte Medaillons afsendt til Livorno, eller hvilket andet Sted, De maatte finde passende, for derfra at indskibes hertil; Da nu Fregatten Nymphen, paa dens Krydstog i Middelhavet, anløber Livorno, for, i Følge Hans Majestæt Kongens Tilladelse, at imodtage en Deel Afstøbninger til det Kongelige Konstacademie her, og ovennævnte Medaillons med Fregatten beqvemmeligen hertil kunne ankomme; saa giver Commissionen sig herved den Ære at igientage dens Anmodning, om Hr: Professorens Forsorg, til Afsendelsen af disse Medaillons, som med Hensyn paa Konstnerhaanden hvorfra de komme, sees med Længsel imøde.

Commissionen ønsker tillige, at maatte sættes i Stand til, at afdrage dens Giæld hos Hr. Professoren for disse Arbeider, og udbeder sig derover behagelig underrettet.

Commissionen, som ikke kan opgive Haabet, at see Herr Professoren paa nogen Tid i Deres Fædreland, ønsker ret snart at maatte forvisses om Opfyldelsen af dette Haab.
Commissionen for Slottets Opførelse i Kiøbenhavn den 30de May 1818.

Hauch     J.S. Møsting     Monrad     C.F. Hansen

Holm

Arkivplacering
m5 1818, nr. 37
Andre referencer

  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København, 1935, p. 130.

Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Christiansborg Slot, Hovedportalen · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819)
Personer
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Kunstakademiet, København · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting
Værker
Sidst opdateret 26.10.2016 Print