The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1910 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

30.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Monsr Thorvaldsen / Professeur de lad Sculpture, Chevallier / à Rome
Tilskrift: S: T: / Herr Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen

Abstract

The commission asks for the four marble reliefs for Christiansborg Palace, cf. A317, A318, A319, A320, to be sent to Leghorn, from where they will be shipped to Copenhagen with the royal frigate Nymphen.

See Original

Under 21de Martii f: A: udbad Commissionen sig, at Hr: Professoren ville behage at foranstalte de af Dem til Slottet her, i Marmor udførte Medaillons afsendt til Livorno, eller hvilket andet Sted, De maatte finde passende, for derfra at indskibes hertil; Da nu Fregatten Nymphen, paa dens Krydstog i Middelhavet, anløber Livorno, for, i Følge Hans Majestæt Kongens Tilladelse, at imodtage en Deel Afstøbninger til det Kongelige Konstacademie her, og ovennævnte Medaillons med Fregatten beqvemmeligen hertil kunne ankomme; saa giver Commissionen sig herved den Ære at igientage dens Anmodning, om Hr: Professorens Forsorg, til Afsendelsen af disse Medaillons, som med Hensyn paa Konstnerhaanden hvorfra de komme, sees med Længsel imøde.

Commissionen ønsker tillige, at maatte sættes i Stand til, at afdrage dens Giæld hos Hr. Professoren for disse Arbeider, og udbeder sig derover behagelig underrettet.

Commissionen, som ikke kan opgive Haabet, at see Herr Professoren paa nogen Tid i Deres Fædreland, ønsker ret snart at maatte forvisses om Opfyldelsen af dette Haab.
Commissionen for Slottets Opførelse i Kiøbenhavn den 30de May 1818.

Hauch     J.S. Møsting     Monrad     C.F. Hansen

Holm

Archival Reference
m5 1818, nr. 37
Other references

  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København, 1935, p. 130.

Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Christiansborg Palace, Great Portal · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Kunstakademiet, København · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting
Works
Last updated 26.10.2016 Print