Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1898 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

9.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Et udkast til brev af 9.5.1818.

Se original [Translation]

Rom den 9de May 1818 –

I det jeg aflægger min underdanigste Taksigelse for det naadige Brev hvormed Deres Kongelege Høyhed har beæret mig den 11te April, henholder jeg mig aldeles til Indholden af den Skrivelse, som Hs Exe Baron v Schubart i Dag afsender. Han har fuldkommen tolket mine Tanker, og det vilde være overflødigt at tilføye noget, da han bestemt har forsikkret Deres Kongelige Høyhed om, at mit Arbejde vil blive en Original, og ey en Gjenpart, saa at De, saavelsom det Danske Publicum kan være aldeles beroeliget i denne Henseende.
Jeg kunde ikke vælge en Talsmand end den gode og ædle Baron, som ynder mig, som elsker Kunsten lidenskabelig, og som er gienemtrængt af de varmeste Følelser for Deres Kongelige Høyhed

underdanigst
A. Thorvaldsen

Generel kommentar

Thorvaldsen har egenhændigt skrevet udkastet, men han har skrevet af efter en kladde, som Herman Schubart har konciperet.
 
Se også det færdige og næsten enslydende brev af 9.5.1818.

Arkivplacering
m35 I, nr. 3
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Det færdige brev er gengivet hos Thiele II, p. 373-374.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 10.09.2017 Print