Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1896 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

9.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hans Kongelige Høyhed / Prinds Christian Frederic

Resumé

Forsikrer den alarmerede Christian Frederik om, at Alexanderfrisen til Christiansborg Slot vil være et originalt kunstværk og ikke en simpel kopi. Han henviser til brev af 9.5.1818 fra Herman Schubart, hvori hans tanker omkring kunstværkets originalitet udtrykkes.

[Translation]

Rom den 9de May 1818 –

I det jeg aflægger min underdanigste Taksigelse for det naadige Brev hvormed Deres Kongelige Høyhed har beæret mig den 11te April, henholder jeg mig aldeles til Indholden af den Skrivelse, som Hans Exellenz Baron v Schubart i Dag afsender. Han har fuldkommen tolket mine Tanker, og det vilde være overflødigt at tilføye noget, da han bestemt har forsikkret Deres Kongelige Høyhed om, at mit Arbejde vil blive en Original, og ey en Gjenpart, saa at Deres Kongelige Høyhed, saavelsom det Danske Publicum, kan være aldeles beroeliget i denne Henseende.
Jeg kunde ikke vælge en bedre Talsmand end den gode og ædle Baron, som ynder mig, som elsker Kunsten lidenskabelig, og som er gienemtrængt af de varmeste Følelser for Deres Kongelige Høyhed

underdanigst
A. Thorvaldsen

Generel kommentar

Thorvaldsen har egenhændigt skrevet brevet, men det er konciperet af Herman Schubart.
 
Se også det næsten enslydende udkast til dette brev.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 373-374.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 10.09.2017 Print