The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1896 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

9.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Hans Kongelige Høyhed / Prinds Christian Frederic

Abstract

Forsikrer den alarmerede Christian Frederik om, at Alexanderfrisen til Christiansborg Slot vil være et originalt kunstværk og ikke en simpel kopi. Han henviser til brev af 9.5.1818 fra Herman Schubart, hvori hans tanker omkring kunstværkets originalitet udtrykkes.

[Translation]

Rom den 9de May 1818 –

I det jeg aflægger min underdanigste Taksigelse for det naadige Brev hvormed Deres Kongelige Høyhed har beæret mig den 11te April, henholder jeg mig aldeles til Indholden af den Skrivelse, som Hans Exellenz Baron v Schubart i Dag afsender. Han har fuldkommen tolket mine Tanker, og det vilde være overflødigt at tilføye noget, da han bestemt har forsikkret Deres Kongelige Høyhed om, at mit Arbejde vil blive en Original, og ey en Gjenpart, saa at Deres Kongelige Høyhed, saavelsom det Danske Publicum, kan være aldeles beroeliget i denne Henseende.
Jeg kunde ikke vælge en bedre Talsmand end den gode og ædle Baron, som ynder mig, som elsker Kunsten lidenskabelig, og som er gienemtrængt af de varmeste Følelser for Deres Kongelige Høyhed

underdanigst
A. Thorvaldsen

General Comment

Thorvaldsen har egenhændigt skrevet brevet, men det er konciperet af Herman Schubart.
 
Se også det næsten enslydende udkast til dette brev.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 373-374.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Alexander Frieze, Villa Carlotta, Tremezzo · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen
Persons
Herman Schubart
Works
Last updated 10.09.2017 Print