The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1898 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

9.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Et udkast til brev af 9.5.1818.

See Original [Translation]

Rom den 9de May 1818 –

I det jeg aflægger min underdanigste Taksigelse for det naadige Brev hvormed Deres Kongelege Høyhed har beæret mig den 11te April, henholder jeg mig aldeles til Indholden af den Skrivelse, som Hs Exe Baron v Schubart i Dag afsender. Han har fuldkommen tolket mine Tanker, og det vilde være overflødigt at tilføye noget, da han bestemt har forsikkret Deres Kongelige Høyhed om, at mit Arbejde vil blive en Original, og ey en Gjenpart, saa at De, saavelsom det Danske Publicum kan være aldeles beroeliget i denne Henseende.
Jeg kunde ikke vælge en Talsmand end den gode og ædle Baron, som ynder mig, som elsker Kunsten lidenskabelig, og som er gienemtrængt af de varmeste Følelser for Deres Kongelige Høyhed

underdanigst
A. Thorvaldsen

General Comment

Thorvaldsen har egenhændigt skrevet udkastet, men han har skrevet af efter en kladde, som Herman Schubart har konciperet.
 
Se også det færdige og næsten enslydende brev af 9.5.1818.

Archival Reference
m35 I, nr. 3
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Det færdige brev er gengivet hos Thiele II, p. 373-374.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Alexander Frieze, Villa Carlotta, Tremezzo · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen
Persons
Herman Schubart
Works
Last updated 10.09.2017 Print