Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1931 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

13.6.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da brevet her er gengivet efter en afskrift fra Jørgen Kochs brevbog, se hertil desuden den generelle kommentar.

Resumé

Koch fortæller om Thorvaldsens arbejder og bestillinger. Billedhuggeren har afsluttet Merkur som Argusdræber, A5, og har genoptaget arbejdet på Gratierne og Amor, A29. Han har modtaget en bestilling på rytterstatuen af Józef Poniatowski, jf. A123 og A124, på Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, på en i dag ukendt relieffrise i gips med motiver fra Jesu liv, et marmoreksemplar af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, samt en bestilling i marmor på Merkur som Argusdræber, A5. Desuden fortæller Koch, at Thorvaldsen er ved glimrende helbred, og at C.W. Eckersbergs portræt af billedhuggeren er godt og vellignende.

...Thorvaldsen er i disse Dage blevet færdig med en Merkur, Han har modelleret, som er fortræffelig. Øyeblikket er valgt da Merckur blæsende paa sin Skalmeye, har faaet Argus i Søvn, vil til at Reise sig og gribe efter Sværdet for at dræbe Ham, Han arbeder nu paa 3 gratier, som Han tidligere havde begyndt, Han har saamange Bestillinger at Han maae leve længe for at kunde udføre Dem alle, dertil er da og stort Haab thi han er meget Rask; Eggersbergs fortræffelige Portrait ligner Ham gandske, dog dette fraregnet som maae glæde Kunstens Venner at Han nu er endeel stærkere, og af udseende fyldigere, muntrere og Sundere, Han er og fuldkommen Rask, og befinder sig nu, efter Eget Sigende bedre, end i de sidste 10 Aar; Han har i Disse Dage faaet en Interessant Bestilling, som Keiser Alexander har indvilliget Polakkerne nemlig at forfærdige Poniatovskys Statue til Hest i samme colosale Størrelse som M. Aurels har på Kapitolinerpladsen, ved behageligst at erindre Størrelsen af Hestens Hoved hvoraf vort Academie har en Afstøbning, vil De kunde fatte Størrelsen af det hele, den skal støbes af Bronze og vil koste 50.000 Scudo, hvoraf Thorvaldsen omtrent beregner sig 15.000. – Senere endnu en Bestilling fra Schveitz, til Ære for de faldne Schveitzere, der vilde Redde Ludvig den 16des Liv. Ideen er følgende. Paa en Klippe i Nærheden af Luzern næsten i Midten af Schveitz, skal De faldnes Navne indgraveres, og oven paa Klippen en colosalsk Løve, med synderslagne Vaaben under Fødderne.
For Bayern, blandt flere et Basrelief omtrent 250 Fod langt til en Kirke, det skal forestille Christi Levnets Historie. Figurerne 4 Fod Høye.
For en riig Mailender navnlig Sumarive, Hans herlige bekiendte Basrelief i Marmor. Jeg troer og samme Private Mand vil have den omtalte Mercur, der i Marmor vil koste omtrent 4.000 Schudo. – …

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,9
Emneord
Døende løve (Schweizerløven) · Forsvundne værker af Thorvaldsen · Monumenter, historiske personer og begivenheder · Portrætstatuer, samtidige personer · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Relieffer, allegorier · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, allegorier · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Alexander 1. · C.W. Eckersberg · Józef Poniatowski · Giovanni Battista Sommariva · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.08.2014 Print