Arkivet, Thorvaldsens Museum

Korrespondance mellem Bertel Thorvaldsen og Christian 8.

20.12.1811

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

16.3.1812

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

24.3.1812

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

3.9.1812

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

21.12.1812

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

21.12.1812

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

13.2.1813

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.4.1813

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

4.2.1816

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.3.1816

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

20.3.1816

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.3.1816

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til denne koncept, konciperet af C.W. Eckersberg, til Thorvaldsens brev 20.3.1816 e...

20.3.1816

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.2.1817

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig 25.5.1817

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

10.9.1817

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

7.4.1818

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet har længe næret ønske om at besidde gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværke...

9.5.1818

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Forsikrer den alarmerede Christian Frederik om, at Alexanderfrisen til Christiansborg Slot vil væ...

9.5.1818

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Et udkast til brev af 9.5.1818.

10.7.1818

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.11.1819

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Christian Frederik begræder, at Thorvaldsen er i København, når nu han selv snart er i Rom, og at...

6.1.1820

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter 6.1.1820, før 15.2.1820

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.8.1820

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Ca. 1.4.1821

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Invitation til middagsselskab hos Christian Frederik og Caroline Amalie den 6.4.1821 i anledning ...

1.4.1821

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Gældsbevis. Christian (8.) Frederik låner 9000 scudi med en årlig rente på fem procent af Thorval...

17.4.1821

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.8.1821

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Fortæller om indvielsen af monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, i Luzern, som Chris...

29.4.1823

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Thorvaldsen meddeler nyt vedrørende busterne af Frederik 6., A859, Marie Sophie Frederikke, A192,...

29.4.1823

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Udkast til brev af 29.4.1823. Thorvaldsen meddeler nyt vedrørende busterne af Frederik 6., A859, ...

2.6.1823

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.2.1825

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Ønsker for hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der sendes med briggen St. Croix til Danmark, samt...

25.11.1826

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Udtrykker ønsker for, hvilke af Thorvaldsens kunstværker der hjemsendes foråret 1827, samt koordi...

Senest 4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Første og andet udkast til brev af 4.2.1827.

Senest 4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Tredje udkast til brev af 4.2.1827.

Senest 4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Femte og sidste udkast til brev af 4.2.1827.

4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Fjerde udkast til brev af 4.2.1827.

4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Thorvaldsen meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827. De...

17.3.1827

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

I København er man ikke tilfreds med antallet af kunstværker, som Thorvaldsen kan hjemsende til V...

Antagelig 1828

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Thorvaldsen beklager, at historiemaleren Andreas Ludvig Koop ikke er blevet optaget som medlem af...

7.3.1828

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.3.1830

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter 25.3.1830

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.12.1831

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Brevet er af uvisse årsager næsten ødelagt. Se i stedet udkastet til brevet for uddybende komment...

12.12.1831

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Christian Frederik har hørt, at Alexanderfrisen, jf. A503, til Christiansborg Slot samt Kristus, ...

29.12.1832

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Glæder sig over, at Thorvaldsen har til hensigt at rejse til København i foråret 1833. Det ville ...

26.2.1833

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Korvetten Galathea vil lægge an i Livorno omkring den 1.7.1833, og Thorvaldsen bedes have kunstvæ...

30.3.1833

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen er enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet i København, og Christian ...

6.4.1833

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Et uheld med marmoret til portrætstatuen af Caroline Amalie gør, at Thorvaldsen ikke kan sende st...

27.4.1833

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Christian (8.) Frederik glæder sig over at skulle gense Thorvaldsen i København til efteråret. Ha...

26.10.1833

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Thorvaldsen beklager, at han endnu ikke har tiltrådt sin planlagte rejse til København; arbejdet ...

15.11.1833

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen er tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn, og Christian Frederik håber på at se Thorva...

Antagelig 21.6.1834

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Ved en fejl har det romerske postvæsen forhalet leveringen af nogle af Thorvaldsens breve. Det er...

2.9.1834

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

4.11.1834

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.2.1835

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.5.1835

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.6.1835

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.3.1837

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.12.1837

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.1.1838

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.3.1838

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.5.1838

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.5.1838

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.9.1838

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.1.1840

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette breve er under udarbejdelse.

23.1.1840

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.2.1840

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

En skriftlig bestilling af Christian 4.s monument til Roskilde Domkirke.

24.2.1840

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

7.9.1840

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Christian 8. opfordrer Thorvaldsen til at udskyde sin rejse til Italien. Han vil besøge ham på Ny...

19.6.1841

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Lykønskning i anledning af Frederik (7.) og Caroline Charlotte Mariane von Mecklenburg-Strelitzs ...

11.7.1841

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.12.1841

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Oplysninger om fregatten Thetis’ forventede ankomst til Livorno samt om gravmonumentet for ...

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Fjerde udkast til brev af 15.2.1842.

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Tredje udkast til brev af 15.2.1842.

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Første udkast til brev af 15.2.1842.

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Andet udkast til brev af 15.2.1842.

Efter 1.2.1842, senest 15.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Femte udkast til brev af 15.2.1842. Brevudkastet blev siden genstand for en byttehandel indgået m...

Efter 1.2.1842, senest 15.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Sjette udkast til brev af 15.2.1842. Udkastet er væsentligt længere end det afsendte brev.

15.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Bekræfter at have modtaget brev om, at en fregat sendes til Italien for at afhente Thorvaldsens k...

Ca. 1.1.1843

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.3.1843

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

15.5.1843

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Ønsker at se Thorvaldsens malerisamling, der er udstillet på Charlottenborg i forbindelse med Kun...