Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6089 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt lakseg. Seglet viser det danske rigsvåben omkranset af en elefantordenskæde.

30.3.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hoivelbaaren / Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebroge og / flere Ordner / Directeur for det Kongelige Academi for de skjonne Kunster i Kjobenhavn / Rom.

Resumé

Thorvaldsen er enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet i København, og Christian (8.) Frederik overbringer ham nyheden. Han glæder sig til at arbejde tættere sammen med Thorvaldsen, og han fremhæver, at akademiets lokaler er blevet væsentligt forbedret siden sidst, Thorvaldsen var i København. Han håber, at portrætstatuen af Caroline Amalie, jf. A164, kan blive færdig i marmor, så den kan hjemsendes til sommer og beder desuden om en til gipsafstøbning af Caroline Amalies buste, jf. A754 - den med lokker.

Se original

H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen! Det er mig saare behageligt at kunne underrette Dem om at Academiet for de skiønne Kunster i Forventning af Deres Ankomst til Fædrenelandet eenstemmigen har valgt Dem til Directeur og at H. Majestæt skienker dette Valg sit fulde Bifald. Det er en Hæder for Academiet at see Directeursædet beklædet af en saa udmærket Kunstner og De vil vist under Deres Nærværelse her finde Glæde i at kunne virke for Academiet i denne ophøjede Post. Jeg selv glæder mig særdeles til at staae i dette nøjere Forhold med Dem og ønsker at Tiden snart maatte være forhaanden da vi faae Dem iblandt os. De vil have Fornøjelse af at see Academiet langt mere udvidet og Figursalen med Samlingerne af Gibs Afstøbninger i en langt anden Tilstand end da De sidst besøgte Kiøbenhavn.
Til Deres Efterretning tiener at Corvetten først i Juli kan indtreffe i Livorno saa at der ingen Tvivl er om at jo de bestemte Arbejder kunne blive færdige i Deres Attelier for at indtreffe i Livorno imod den ovennævnte Tid.
Heriblandt haaber jeg at see Prindsessens Portrait Statue – De vil vist unde mig den Glæde.
En Gibsafstøbning over Original Büsten med Lokker saae jeg gierne ved samme Lejlighed thi mit første Exemplar er kommet til Skade.
Architect Friss er optaget til Medlem af Academiet.
Nævnende mig med sand Højagtelse og Venskab H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Kiøbenhavn d 30 Marts
1833

Arkivplacering
m18 1833, nr. 35
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 480-481.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiet, Antiksalen · Kunstakademiet, Thorvaldsen som direktør · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik Ferdinand Friis · Kunstakademiet, København
Værker
Sidst opdateret 25.04.2017 Print