No. 6128 of 10318
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt lakseg. Seglet viser det danske rigsvåben omkranset af en elefantordenskæde.

30.3.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Hoivelbaaren / Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebroge og / flere Ordner / Directeur for det Kongelige Academi for de skjonne Kunster i Kjobenhavn / Rom.

Abstract

Thorvaldsen has been unanimously elected director of the Academy of Fine Arts in Copenhagen, and Christian (8.) Frederik brings him the news. He is looking forward to working more closely with Thorvaldsen, and he emphasizes the fact that the rooms at the academy have been considerably improved since Thorvaldsen was last in Copenhagen. He hopes that the portrait statue of Caroline Amalie, cf. A164, will be finished in marble so that it may be sent home to Denmark in the summer. He also asks for another plaster cast of Caroline Amalie’s bust, cf. A754 – the one with ringlets.

See Original

H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen! Det er mig saare behageligt at kunne underrette Dem om at Academiet for de skiønne Kunster i Forventning af Deres Ankomst til Fædrenelandet eenstemmigen har valgt Dem til Directeur og at H. Majestæt skienker dette Valg sit fulde Bifald. Det er en Hæder for Academiet at see Directeursædet beklædet af en saa udmærket Kunstner og De vil vist under Deres Nærværelse her finde Glæde i at kunne virke for Academiet i denne ophøjede Post. Jeg selv glæder mig særdeles til at staae i dette nøjere Forhold med Dem og ønsker at Tiden snart maatte være forhaanden da vi faae Dem iblandt os. De vil have Fornøjelse af at see Academiet langt mere udvidet og Figursalen med Samlingerne af Gibs Afstøbninger i en langt anden Tilstand end da De sidst besøgte Kiøbenhavn.
Til Deres Efterretning tiener at Corvetten først i Juli kan indtreffe i Livorno saa at der ingen Tvivl er om at jo de bestemte Arbejder kunne blive færdige i Deres Attelier for at indtreffe i Livorno imod den ovennævnte Tid.
Heriblandt haaber jeg at see Prindsessens Portrait Statue – De vil vist unde mig den Glæde.
En Gibsafstøbning over Original Büsten med Lokker saae jeg gierne ved samme Lejlighed thi mit første Exemplar er kommet til Skade.
Architect Friss er optaget til Medlem af Academiet.
Nævnende mig med sand Højagtelse og Venskab H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Kiøbenhavn d 30 Marts
1833

Archival Reference
m18 1833, nr. 35
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 480-481.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Hall of Antiquities · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen as Director · Portrait Busts, Contemporary Persons · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik Ferdinand Friis · Kunstakademiet, København
Works
Last updated 25.04.2017 Print