The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.3.1833

Christian (8.) Frederik var præses for Kunstakademiet, dvs. bindeled mellem direktøren og protektor, dvs. kongen.

Last updated 18.02.2016