Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9219 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Ca. 1.1.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men det kan dateres til ca. 1.1.1843, da Thorvaldsen omtaler den aldrig udførte marmorstatue, som Christian 8 bestilte kort før 1.1.1843, hvor Thorvaldsen udførte skitsen til statuen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Da jeg Thorvaldsen har bestemt, at de Indtægter, som jeg endnu kan vente for de Arbeider jeg har udført eller fremdeles maatte udføre, skulle tilfalde mit Museum, saa tager jeg mig den allerunderdanigste Frihed at meddele en Fortegnelse paa forskiellige Arbeider, som jeg fra Aaret 1819 af, efter Kongelig Befaling har udført uden derfor at have modtaget nogen Remuneration, allerunderdanigst forestillende hvilken Sum derfor maatte tilflyde Museumsfonden.

Arbeiderne er, i Marmor:

5 Buster af den Kongl. Familie udførte i Rom:
Marmor og sendte hertil; nemlig
af høisalig Kong Frederik den Siette
– Hendes Mayst. Enkedronningen
– Deres K. Hoiheder Prindsesserne Caroline og Vilhelmine
– Hs Kg. Kronprindsen

i Gips, 2 Büster, nemlig

af Hendes Kg H. Prindsesse Juliane
– H Arvefl[?] Prindsen af Philipsthal
Statue af Hendes Mayst Dronning Caroline Amalie
Christian den Fierdes Statue til Mausoleet med tilhørende Basrelief

foruden adskillige Shizzer til Medailler i Anl af Kroningen, Sølvbrÿlluppet og flere forskellige Begivenheder i den Kongelige Familie og endelig den nylig efter allernaadigst Befaling udførte Statue af min Dattersøn Albert Poulsen

Da jeg ikke anholde om nogen Sum til mig selv, men om at allernaadigst at den Betaling som allernaadigst bestemmes maatte afgives til et nationalt Konstmonument, saa haaber jeg at mit allerunderdanigste Andragene med Naade optages

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 192
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Jonas Collin
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Christian 8.s kroningsmedalje 1840 · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Alberto Paulsen
Værker
Sidst opdateret 07.11.2016 Print