Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7426 af 10247
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Deres Kongelige Høihed

Med usigelig Glæde har jeg modtaget Deres naadige Skrivelse af 30 Decb, hvori Deres Kongelige Høihed meddeler mig at Hans Majestæt allernaadigst har resolveret at sende i Sommer en Fregat til Livorno.
Efterkommende Deres Kongelige Høiheds Befaling unlader jeg ikke umgaaende at svare, at jeg agter paa det beste at benytte den saa skjønne Leilighed til Hjemsendelse af mine Sager, og vilde Tilladelsen til ogsaa selv at maate gjøre Brug af samme Leilighed, til min saa meget destohurtigere Hjemreise, være mig meget behagelig.
Anbefalende mig Deres Kongelige Høiheds Bevaagenhed beder jeg at formelde Deres Høie Gemahlinde min underdanigste Respect og forbliver

Deres Kongelige Høihed

Rom den 20st Jan: 1838. underdanigste
Albert Thorvaldsen
Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ditlev Blunck
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Rejsen til Danmark, august-september 1838
Sidst opdateret 13.05.2016 Print