The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7426 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

20.1.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Deres Kongelige Høihed

Med usigelig Glæde har jeg modtaget Deres naadige Skrivelse af 30 Decb, hvori Deres Kongelige Høihed meddeler mig at Hans Majestæt allernaadigst har resolveret at sende i Sommer en Fregat til Livorno.
Efterkommende Deres Kongelige Høiheds Befaling unlader jeg ikke umgaaende at svare, at jeg agter paa det beste at benytte den saa skjønne Leilighed til Hjemsendelse af mine Sager, og vilde Tilladelsen til ogsaa selv at maate gjøre Brug af samme Leilighed, til min saa meget destohurtigere Hjemreise, være mig meget behagelig.
Anbefalende mig Deres Kongelige Høiheds Bevaagenhed beder jeg at formelde Deres Høie Gemahlinde min underdanigste Respect og forbliver

Deres Kongelige Høihed

Rom den 20st Jan: 1838. underdanigste
Albert Thorvaldsen
Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ditlev Blunck
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Journey to Denmark, August-September 1838
Last updated 13.05.2016 Print