20.1.1838

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Kongelige Høihed

Med usigelig Glæde har jeg modtaget Deres naadige Skrivelse af 30 Decb, hvori Deres Kongelige Høihed meddeler mig at Hans Majestæt allernaadigst har resolveret at sende i Sommer en Fregat til Livorno.
Efterkommende Deres Kongelige Høiheds Befaling unlader jeg ikke umgaaende at svare, at jeg agter paa det beste at benytte den saa skjønne Leilighed til Hjemsendelse af mine Sager, og vilde Tilladelsen til ogsaa selv at maate gjøre Brug af samme Leilighed, til min saa meget destohurtigere Hjemreise, være mig meget behagelig.
Anbefalende mig Deres Kongelige Høiheds Bevaagenhed beder jeg at formelde Deres Høie Gemahlinde min underdanigste Respect og forbliver

Deres Kongelige Høihed

Rom den 20st Jan: 1838. underdanigste
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Your Royal Highness,

With inexpressible pleasure have I received your favour of December 30th in which Your Royal Highness announces that His Majesty has been graciously pleased to send a frigate to Leghorn this summer.
Obeying Your Royal Highness’ order I reply immediately that I intend to make good use of this great opportunity to send home my things, and the permission to make use of the same opportunity myself will be very attractive to me, to have the more rapid home journey.
Recommending myself to the favour of Your Royal Highness I beg you to convey my humble respects to your high spouse and I remain

Your Royal Highness

Rome, January 20th 1838 Most humble
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ditlev Blunck

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet.

Emneord

Sidst opdateret 13.05.2016