Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6700 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

5.5.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad og Directeur Thorvaldsen! Det vil interressere Dem at erfare at Fregatten Bellona under Commando af Capitain de Coninck igaar er afsejlet til sin Bestemmelse Livorno, for der at indtage de Kunstsager som De maatte bestemme til at hiemsendes. Den ventes at kunne ankomme i Begyndelsen af Juni til Livorno og har Ordre seenest at tiltræde Tilbagerejsen i de første Dage af Juli Maaned. Ingen Tvivl om at de Kunstværker De vil medsende kunne være til rede i Livorno til den Tid; men skulde De selv bestemme sig til at følge med Fregatten vil Capitainen vide at lempe sin Afsejling derefter. Hvormeget vilde jeg ønske at den danske Marine kunde udvise Dem denne Tieneste, men mueligen at De hellere vælger Rejsen over Land, naar vi blot tør regne paa den Glæde at see Dem her omtrent til samme Tid som Deres Arbejder.
Med Glæde har jeg erfaret at De har bestemt sig til at sende Apostelfigurerne i Marmor med Fregatten, ingensteds vil de finde en værdigere Plads end i Frue Kirke, som nu forskiønnes ved Afstøbningerne. En Marmor Arbeider sender De jo i aldfald med Fregatten!
Om de tvende Vaser jeg ønsker at acquirere har jeg tilskrevet Grev Moltke og nævnet 200 Scudi for Stkt, som den Priis man har sagt mig man kunde faae dem for.

I det Haab snart at høre gode Tidender fra Dem og om Deres Rejse nævner jeg mig H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste

Kiøbenhavn d 5 Maj 1835 Christian Frederik
Arkivplacering
m20 1835, nr. 39
Thiele
Thiele III, p. 540-541.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835
Sidst opdateret 10.01.2020 Print