Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8345 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

19.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen Udskrift.
Tilskrift: Til Os elskelige Conferntsraad, Directeur for Vort Academie for de skiønne Kunster, Storkors af Dannebrogen Thorvaldsen, Dannebrogsmand.

Resumé

En skriftlig bestilling af Christian 4.s monument til Roskilde Domkirke.

Se original

Vi have isinde at reise Vor store Forgjænger paa Thronen, Kong Christian den Fjerde, et Mindesmærke paa Hans Grav i det efter Ham benævnte Capel i Roeskilde Domkirke, og er det Vor Hensigt at dette skulde bestaae af en Sarcophag, i hvilken den Høistsaliges Kiste kunde indsættes og som skulde staae foran Kongens Statue af forgyldt Bronce, saaledes som slige Statuer nu forfærdiges i det Kongelige Metalstøberie i München. –
Vi benytte derfor med Glæde Dit Tilbud, at ville modellere denne Statue saavelsom Sarcophagens Basreliefs eller Forziringer, men ønske dog nøiere allerunderdanigst opgivet de Bekostninger, som dette Arbeide maatte medføre. – Efter hvad Vi have bragt i Erfaring koster i München en saadan Bronce-Statue i naturlig Størrelse 10,000 Gylden. – Hvorvidt Bronce-Arbeidere, forinden Støbningen foretages, burde besøge Stiegelmayer’s Officin i München, derom ønske Vi at modtage Din allerunderdanigste Formening.

Befalende Dig Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn, d: 19de. Februar 1840.
Christian R

Generel kommentar

Brevpapiret har en ca. 5mm bred sort sørgerand pga. den nyligt afdøde Frederik 6.

Arkivplacering
m23 1840, nr. 8
Emneord
Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Monumenter, historiske personer og begivenheder · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens værker, bestilling af
Personer
Königliche Erzgießerei in München · Johann Baptist Stiglmaier
Værker
Sidst opdateret 13.05.2020 Print