The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8345 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

19.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen Udskrift.
Tilskrift: Til Os elskelige Conferntsraad, Directeur for Vort Academie for de skiønne Kunster, Storkors af Dannebrogen Thorvaldsen, Dannebrogsmand.

Abstract

A written commission for Christian 4.’s monument for Roskilde Cathedral.

See Original

Vi have isinde at reise Vor store Forgjænger paa Thronen, Kong Christian den Fjerde, et Mindesmærke paa Hans Grav i det efter Ham benævnte Capel i Roeskilde Domkirke, og er det Vor Hensigt at dette skulde bestaae af en Sarcophag, i hvilken den Høistsaliges Kiste kunde indsættes og som skulde staae foran Kongens Statue af forgyldt Bronce, saaledes som slige Statuer nu forfærdiges i det Kongelige Metalstøberie i München. –
Vi benytte derfor med Glæde Dit Tilbud, at ville modellere denne Statue saavelsom Sarcophagens Basreliefs eller Forziringer, men ønske dog nøiere allerunderdanigst opgivet de Bekostninger, som dette Arbeide maatte medføre. – Efter hvad Vi have bragt i Erfaring koster i München en saadan Bronce-Statue i naturlig Størrelse 10,000 Gylden. – Hvorvidt Bronce-Arbeidere, forinden Støbningen foretages, burde besøge Stiegelmayer’s Officin i München, derom ønske Vi at modtage Din allerunderdanigste Formening.

Befalende Dig Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn, d: 19de. Februar 1840.
Christian R

General Comment

Brevpapiret har en ca. 5mm bred sort sørgerand pga. den nyligt afdøde Frederik 6.

Archival Reference
m23 1840, nr. 8
Subjects
Monument to Christian 4., Roskilde Cathedral · Monuments, Historical Figures and Events · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Works, Commissioning
Persons
Königliche Erzgießerei in München · Johann Baptist Stiglmaier
Works
Last updated 13.05.2020 Print