Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5133 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Efter 25.3.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men som det fremgår af indholdet, er det skrevet lige efter Thorvaldsens hjemkomst fra hans rejse til München 25.3.1830.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Naadigste Prinds!

Deres Kongelige Høiheds hædrende Indbydelse modtog jeg først efter min Tilbagekomst til Rom. –
Havde jeg i München modtaget Samme, skulle jeg neppe længere formaaet at modstaae den Attraae som jeg allerede nærede førend min Afreise fra Rom, at fortsætte Reisen til Danmark; men da mine Forretninger i München opholdt mig længere end formodet, fandt jeg Betænkeligheder i ydderligere at forlænge min Fraværelse fra Rom, hvor den forestaaende Opsætning af det Pavelige Monument giør min personlige Nærværelse uomgiængelig nødvendigt for selv at kunne fremskynde Forberedelserne og anordne det fornødne.
Jeg maatte saaledes give Slip paa mit Forsæt i hvor høi en Grad det end interreßerede mig, og endog med Coureren ile tilbage til Rom. –
Det pavelige Monument vil i Løbet af denne Sommer vorde opsat og afleveret til Høsten og jeg seer med Glæde denne Tiid imøde, hvor jeg fortröster mig at overvinde enhver anden Hindring for mit inderlige Ønske endnu engang at see mit Fødeland og did henleve et længere Ophold end nærværende Omstændigheder ville kunnet tilstæde.
Idet jeg underdanigst tilbagekalder mig i D:K: Høiheds Gemalindes bevaagne Erindring, henlever jeg, min naadigste Prinds D:K: Høiheds

underdanigste

Arkivplacering
m28, nr. 92
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Personer
Caroline Amalie
Værker
Sidst opdateret 11.05.2015 Print