Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens værker, priser

Priser

Her følger lister med priseksempler på Thorvaldsens værker gennem hele hans karriere. Eksemplerne omfatter hovedsagelig værker i marmor.
Oversigten er opdelt i følgende værkkategorier:
  • Statuer
  • Relieffer og friser
  • Større bestillinger
  • Portrætbuster
  • Buster efter antikke forbilleder
  • Gipsafstøbninger

Priserne på Thorvaldsens skulpturer var selvsagt afhængige af størrelsen. Beregningsgrundlaget var helt konkret, dvs. at materiale- og fremstillingsudgifterne fastlagde grundbeløbet. Thorvaldsen redegjorde for principperne for sine prisudregninger i listen af 18.6.1806, som han sendte fra Rom til Danmark, med priser på sine forskellige værktyper.
For statuers vedkommende blev prisen fastsat med udgangspunkt i længdeenheden romerske palmi. 1 palmo svarede til 3/4 fod, dvs. 22,3 cm, se evt. Mål og vægt. Jo højere en statue, jo højere pris. Prisstigningen var dog ikke ligefrem proportional med højden, da en statue jo vokser mere i drøjden, når den bliver højere: I 1806 kostede en Thorvaldsen-statue, der var 6 palmi høj, eksempelvis 600 scudi, mens en statue på 10 palmi – altså ikke engang den dobbelte højde – kostede mere end 3 gange så meget, nemlig 2000 scudi.
For relieffers vedkommende blev prisen bestemt efter antallet af hovedfigurer i den gengivne scene og efter, hvor høje figurerne/relieffet skulle være. Relieffet Briseis og Achilleus, jf. A490, som Thorvaldsen solgte i marmor til Theodor von der Ropp 1805, kostede ialt 550 scudi, dvs. 110 scudi pr. figur à ca. 4½ palmis højde.
For større opgavers vedkommende blev prisen fastsat efter et konkret skøn.
For busters vedkommende synes der at have været to hovedpriskategorier: Buster i “lidt over naturlig størrelse”, som det blev kaldt, dvs. ca. 50-60 cm høje, og buster i kolossalstørrelse, dvs. 70-80 cm høje.

Mht. Thorvaldsens egen løn lagde han som hovedregel samme beløb som udgifterne til materiale og fremstilling oven i prisen, så han altså modtog ca. 50% af den samlede salgspris til sig selv, se Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

Prisen blev som regel fastsat i den romerske møntenhed scudi, se Møntenheder.

Betalingen blev som regel aftalt at skulle afvikles i rater, se artiklen herom.

Prisstigninger

Prisen på Thorvaldsens værker steg med billedhuggerens stigende berømmelse. Stigningen fandt sted allerede fra hans tidligste bestillinger i 1803 til den prisliste, han fremstillede i 1806. Som det ses af listerne nedenfor kostede Jason, der er 11 palmi høj, 1320 scudi i 1803, mens en statue af kun 10 palmis højde ville koste 2000 scudi i 1806. I 1818 kostede den ca. 8 palmi høje Maria Fjodorovna Barjatinskaja, 3000 scudi.
En statue af 6 palmis højde kostede 400 scudi i 1804, 600 scudi i 1808 og 800 scudi i 1809. En lignende prisstigning kan også konstateres for relieffernes vedkommende, se eksemplerne nedenfor.

Sammenlignet med med priserne på Antonio Canovas skulpturer var Thorvaldsens meget billige. I følge et brev af 30.1.1807 fra Thorvaldsens ven C.F. Høyer fik Canova i 1807 36.000 scudi for fire marmorstatuer af ca. 8 palmis højde, dvs. 9.000 scudi/statue. Thorvaldsen tog i 1806 1.000 scudi for en tilsvarende statue, så Canova var ni gange så dyr som Thorvaldsen på daværende tidspunkt.

Statuer

År Værk Pris Størrelse Kommentar Kilder
1803 Jason, A822 1320 scudi 242 cm = 11 palmi   Kontrakt ca. 21.3.1803
1804 Amor og Psyche, jf. A28 800 piastre (= ca. 800 scudi) 134,5 cm = “palmi Sei Romani” Del af Vorontsovas bestilling Kontrakt af februar 1804
1804 Bacchus, jf. A2 400 piastre (= ca. 400 scudi) 140 cm = “palmi Sei Romani” Del af Vorontsovas bestilling Kontrakt af februar 1804
1804 Ganymedes, jf. A41 400 piastre (= ca. 400 scudi) 135,7 cm = “palmi Sei Romani” Del af Vorontsovas bestilling Kontrakt af februar 1804
1804 Apollo, jf. A3 400 scudi 144 cm = “palmi Sei Romani” Del af Vorontsovas bestilling Brev af 5.3.1804
1804 Venus, jf. A12 400 scudi ca. 133 cm = “palmi Sei Romani” Del af Vorontsovas bestilling Brev af 5.3.1804
1805 Venus, jf. A12 400 scudi ca. 133 cm = 6 palmi Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1806 Hebe, jf. A37 600 scudi 153 cm = “sex til syv Romerske Palmer” Otto Reedtz-Thotts bestilling 1806 af Hebe Kontrakt 26.5.1806
1806 En standardstatue 600 scudi 133,8 cm = “6 Palmers Høide” Fra liste med generelle priser på værker Brev af 18.6.1806
1806 En standardstatue 800 scudi 156,1 cm = “7 Palmers Høide” Fra liste med generelle priser på værker Brev af 18.6.1806
1806 En standardstatue 1000 scudi 178,4 cm = “8 Palmers Høide” Fra liste med generelle priser på værker Brev af 18.6.1806
1806 En standardstatue 2000 scudi 223 cm = “10 Palmers Høide” Fra liste med generelle priser på værker Brev af 18.6.1806
1809 Psyche, jf. A26 600 piastre (= ca. 600 scudi) 131,7 cm / “2 Al: 4 tom” Fra liste med priser på værker til Slotsbygningskommissionen Brev af 4.2.1809
1809 Venus, jf. A12 500 piastre (= ca. 500 scudi) ca. 130 cm / “2 Al: 4 tom” Fra liste med priser på værker til Slotsbygningskommissionen Brev af 4.2.1809
1809 Amor og Psyche, jf. A28 1000 piastre (= ca. 1000 scudi) 134,5 cm = “2 Al: 3 tom” Fra liste med priser på værker til Slotsbygningskommissionen Brev af 4.2.1809
1809 Amor med en sommerfugl 800 scudi 6 palmi Bestilt af Theodor von Hahn Kontrakt 20.8.1809
1812 Karyatide, A55 og Karyatide, A56 plus plinte m.m. 1000 scudi pr. stk. Hhv. 203,6 cm og 202,5 cm = ca. 9 palmi Til Napoleon-monument i Polen Kontrakt 23.12.1812
1817 Danserinde, jf. A178 og Den triumferende Amor, jf. A22 4000 ecus romains (= ca. 4000 scudi) for begge Hhv. 175,5 cm og 146 cm Til Nicolaus Esterházy Brev af 2.10.1817
1818 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171 3000 scudi Ca. 8 palmi = 181 cm, “Grandeur naturelle”   Kontrakt 4.8.1818
1819 Venus med æblet, jf. A12 2000 scudi Ca. 7 palmi = 161 cm Til William Cavendish, Duke of Devonshire Kvittering 19.5.1819
1823 Hyrdedreng, jf. A177 2000 scudi 148,5 cm Til Franz Erwein Damian Joseph von Schönborn-Wiesentheid Brev 25.1.1823
1828 Amor med buen, jf. A819 100 Luigi d’oro 4,5 palmi = 100,3 cm Til Michael Shaw Stewart Kvittering 17.4.1828
1834 Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82 6000 rigsdaler specier     16.4.1834

Relieffer og friser

År Værk Pris Størrelse Kommentar Kilder
1805 Briseis og Achilleus, jf. A490 550 scudi / 110 scudi pr. figur 116×236,5 cm, 5 figurer hver ca. 4½ palmi høj Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1806 En standardrelief 100 scudi pr. hovedfigur Hver hovedfigur 2½ palmi / 55,75 cm høj “I Basrelief koster hver Hovedfigur som er 2 1/2 Palme 100 Scudi”
Fra liste med generelle priser på værker
Brev af 18.6.1806
1808 Hektor hos Paris og Helena, jf. A499 255 scudi / 85 scudi pr. figur 3×4 palmi = 67×89 cm / 3 figurer de Balcks bestilling, oprindelig blev et andet motiv bestilt Kontrakt 16.4.1808
Brev antagelig oktober 1810
1811 Gravmæle over Auguste Böhmer, A701, A702, A703 Mindst 150 carolins = ca. 600 scudi 77,6×45,7 cm / 1 figur
77,5×63 cm / 2 figurer
77,5×45 cm / 1 figur
  Brev 18.8.1811
Brev 25.2.1812
Brev 24.9.1814
1813 Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Holweg, A615,1 A615,2 og A615,3 900 scudi 90×140 cm / 3 figurer
89,5×93,5 cm / 3 figurer
90×97,5 cm / 2 figurer
  Kontrakt 25.5.1813
1818 Kristus overdrager nøglerne til Sankt Peter, A565 1100 “in moneta d’Oro, ed’Argento” 62,5×179,5 cm / 12 figurer   Kontrakt 15.12.1818
1818 Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, jf. A624 1000 scudi 122,5×96,0 cm / 2 figurer   Kontrakt af 12.6.1818
1819 Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370 500 scudi for begge 80 cm (diameter) / 2-3 figurer pr. relief Bestillingen blev, så vidt vides, aldrig til noget Brev af 21.12.1818
Brev af 13.2.1819
1823 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, jf. A411 200 scudi 52,2×69,5 cm Bestilt af Franz Erwein Damian Joseph von Schönborn-Wiesentheid Brev 25.1.1823
1823 Amor og Bacchus, Høsten, jf. A413 200 scudi 50×69 cm Bestilt af Franz Erwein Damian Joseph von Schönborn-Wiesentheid Brev 25.1.1823
1834 Herkules og Hebe, marmor, Christiansborg Slot, jf. A317 500 rigsdaler specier     16.4.1834
1834 Hygieia og Æskulap, marmor, Christiansborg Slot, jf. A318 500 rigsdaler specier     16.4.1834
1834 Nemesis og Jupiter, marmor, Christiansborg Slot, jf. A320 500 rigsdaler specier     16.4.1834
1834 Minerva og Prometheus, marmor, Christiansborg Slot, jf. A319 500 rigsdaler specier     16.4.1834
1835 Gravmæle over de to Poninski-søskende, jf. A616 2000 scudi 172×240 cm / 4 figurer   Kontrakt 27.4.1835
Antagelig 1837 Årets tider, reliefserie på fire, jf. A642, A643, A644 og A645 240 “Luigi doro” / Louis d’Or for alle fire Diameter: 67,5 cm / 2-3 figurer   Liste 1837 eller 1839
Antagelig 1837 Hyrdinde med en amorin-rede, jf. A425 100 “Luigi doro” / Louis d’Or 57,5×58,0 cm / 2 figurer m.m.   Liste 1837 eller 1839
Antagelig 1837 Amor klager til Venus over et bistik, jf. A780 50 “Luigi doro” / Louis d’Or 46,0×51,5 cm / 2 figurer   Liste 1837 eller 1839

Større bestillinger

År Værk Pris Størrelse Kommentar Kilder
1817-18 Józef Poniatowski, jf. A123 12000 scudi (angiveligt = 3000 sequiner) 463 cm Ilfg. Lord Mintos dagbog 7.1.1822 fortalte Thorvaldsen ham, at han fik 3000 sequiner for rytterstatuen. Kontrakten fra 1818 angiver dog kun betalingen i scudi. Kontrakt 8.7.1818
Brev 15.5.1817
1818 Schweizerløven, jf. A119, se færdigt værk 300 scudi 84×161 cm Prisen blev anset som meget lav og opgaven som speciel, da Thorvaldsen kun skulle levere gipsmodellen og ikke stå for den endelige, meget større version af statuen. Breve af 8.8.1818 og 7.9.1818
1820 Nicolaus Copernicus, jf. A113 2000 “ducats hollandois” 277,2 cm   Kontrakt 30.9.1820
1825 Gravmæle over Eugène de Beauharnais, jf. A156, se færdigt værk 16000 “Piastre Romane” I alt fire figurer, hovedfigur: 275 cm = ca. 12,3 palmi, to relieffer og arkitektonisk indramning   Kontrakt 8.2.1825
1831 Maximilian 1., jf. A128, se færdigt værk 9000 scudi 522,5 cm   Kontrakt 27.2.1830

Portrætbuster

År Værk Pris Størrelse Kommentar Kilder
1804 Ivan Vorontsov?, A302 Antagelig 200 scudi 53 cm Del af Vorontsovas bestilling Kontrakt af februar 1804
1804 Ivanovna Golitsyna, A304 Antagelig 200 scudi 73 cm Del af Vorontsovas bestilling Kontrakt af februar 1804
1805-
1806
Jacob Baden, A863 200 rigsdaler = ca. 50 dukater, antagelig lig med ca. 100 scudi, halv pris, jf. Thorvaldsens bemærkning 54,8 cm Thorvaldsen: “…jeg faaer 100 Dukater for et Protrait lidt over naturlig Størrelse, og troer ikke at kunde giøre dette ringere ensom 200r Dansk, som bliver lidet over det halv af hvad jeg ellers faaer, da vor Kurs staaer saa slet…” Brev af 29.12.1804
Brev af 28.7.1805
1806 En standardbuste 200 scudi “lidet over naturlig Størrelse” Fra liste med generelle priser på værker Liste af 18.6.1806
Brev af 18.11.1806
1807 Henrik Hielmstierne, A210 200 scudi 53,7 cm = “lidet over naturlig Størrelse”   Brev af 20.5.1807
1807 Jacob Laurids Thrane, Dep.36 100 scudi 58,5 cm Thrane får busten til vennepris, “det halve” af normalprisen. Brev af Efter 6.6.1807
1817 Nicolaus Esterházy, jf. A293 100 ducati (= ca. 200 scudi) 53 cm Til Nicolaus Esterházy Brev af 2.10.1817
1823 Buster uden rabat hugget af Thorvaldsen 100 Louisd’or Ikke angivet Thorvaldsen om sit generelle prisleje Udkast af 29.4.1823

Buster efter antikke forbilleder

År Værk Pris Størrelse Kommentar Kilder
1804-
1810
Jupiter 100 scudi 80 cm = kolossalbuste Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1804-
1810
Apollo Belvedere 60 scudi 74 cm Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1804-
1810
Bacchus 60 scudi 72,3 cm Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1804-
1810
Melpomene 50 scudi 66 cm Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1804-
1810
Homer, jf. A751 60 scudi 64 cm, antagelig som A751 + fod Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1804-
1810
Cicero 50 scudi 56,5 cm Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1804-
1810
Venus 40 scudi 50,5 cm Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1804-
1810
Sapfo 50 scudi 51 cm Del af Ropps bestilling Liste sandsynligvis 30.12.1810
1806 En standardbuste 60-100 scudi “kolosalsk” Fra liste med generelle priser på værker Brev af 18.6.1806
1806 Sokrates 60 scudi 49,7 cm Fra liste med generelle priser på værker Liste af 18.6.1806
Se også artikel herom
1806 Apollo Giustiniani 80 scudi 62 cm Fra liste med generelle priser på værker Liste af 18.6.1806
Se også artikel herom
1808 Homer, jf. A751 70 scudi Antagelig som A751 + fod, dvs. ca. 64 cm som Homer ovenfor de Balcks bestilling Kontrakt 16.4.1808
Brev antagelig oktober 1810

Gipsafstøbninger

År Værk Pris Størrelse Kommentar Kilder
1806 En standardstatue 60 scudi for formen + 10 scudi for hver afstøbning 133,8 cm = “6 Palmer” Fra liste med generelle priser på værker Liste af 18.6.1806
1827 Kristus, jf. A82, og de tolv aspostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108 I alt 2700 romerske scudi Brev af 10.4.1827 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen

Referencer

Sidst opdateret 08.07.2018