Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 427 af 10246
Afsender Dato Modtager
Nicolai Abildgaard [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af laksegl.

29.12.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sig’re / Il Sigre Thorwaldsen / Scultore Danese / in / Roma

Resumé

Abildgaard anbefaler brevets overbringer, Carl Christian Seydewitz til Thorvaldsen. Han bestiller en portrætbuste i marmor af Jacob Baden, A863 og medsender en dødsmaske og et malet portræt som forlæg.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn 29de Dec. 1804.

Gode Ven!

Jeg kan icke unlade ved denne leilighed at sende Dem nogle Linier, og det saa neget mere, da overbringeren, som er Her Leutenant Seidewitz, som Kronprindsen lader reise, for at blive Historie Maler har anmodet mig her om, overtydet om at De kan og vil give ham den beste veiledning, og som ieg icke tvivler paa han paa skiønner.
Ved denne leilighed sender ieg Dem en Masquer og et Malet Portrait af afdøde Prof: Baden, om De der efter kunde giøre en Buste i Marmor omtrent [tegning] uden Krop og Klæder som en Terme og lade mig hvide, hvad den skal koste, saa vil ieg sørge for at De bliver betalt. Lever De vel, som ieg haaber, skal det ingen glæde mere end

Deres

ærlige Ven
Abildgaard

Generel kommentar

Brevet rummer Abildgaards principskitse til busten af Jacob Baden. Tegningen af busten måler ca. 1,5×1 cm, se den her.

Arkivplacering
m1 1804, nr. 25
Thiele
Ikke gengivet hos Thiele.
Andre referencer

  • Johannes V. Jensen: ‘Dødsmaskerne paa Thorvaldsens Museum’, i: Form og Sjæl, København 1931, p. 89-101.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 141.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens værker, bestilling af
Personer
Jacob Baden · Frederik 6. · Carl Christian Seydewitz
Værker
Sidst opdateret 16.02.2018 Print