Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 29.12.1804

Den lille skitsetegning i brevet viser, at Abildgaard ønskede sig busten af Baden i hermeform (“som en Terme”) ligesom busterne af Tyge Rothe, A225, A.P. Bernstorff, A207 og Rafael, A752, som Thorvaldsen havde sendt til København, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
På grundlag af ovennævnte dødsmaske og maleri fremstillede Thorvaldsen ca. 1806 portrættet af Jacob Baden, A863. Gipsoriginalen er forsvundet, men en gipsbuste i mindre størrelse, A802, der menes at forestille Jacob Baden kan have været et forlæg til den større marmorherme.
Abildgaard bestilte egentlig busten på vegne af Badens enke, Sophie Louise Charlotte, f. Klenow (1740-1824). Hun døde imidlertid, før busten nåede frem til København i 1825, hvorfra den overgik i familien Badens eje, jf. nr. 49 på fortegnelsen af 2.7.1825 over værker hjemsendt fra Livorno til København. Thorvaldsens Museum erhvervede portrættet i 1924 fra familien Baden.
Se Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 141-146.

Sidst opdateret 22.01.2018