The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 427 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af laksegl.

29.12.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sig’re / Il Sigre Thorwaldsen / Scultore Danese / in / Roma

Abstract

Abildgaard recommends the bearer of the letter, Carl Christian Seydewitz, to Thorvaldsen. He commissions a portrait bust in marble of Jacob Baden, A863, sending a death mask and a painted portrait as models.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn 29de Dec. 1804.

Gode Ven!

Jeg kan icke unlade ved denne leilighed at sende Dem nogle Linier, og det saa neget mere, da overbringeren, som er Her Leutenant Seidewitz, som Kronprindsen lader reise, for at blive Historie Maler har anmodet mig her om, overtydet om at De kan og vil give ham den beste veiledning, og som ieg icke tvivler paa han paa skiønner.
Ved denne leilighed sender ieg Dem en Masquer og et Malet Portrait af afdøde Prof: Baden, om De der efter kunde giøre en Buste i Marmor omtrent [tegning] uden Krop og Klæder som en Terme og lade mig hvide, hvad den skal koste, saa vil ieg sørge for at De bliver betalt. Lever De vel, som ieg haaber, skal det ingen glæde mere end

Deres

ærlige Ven
Abildgaard

General Comment

The letter contains Abildgaard’s rough sketch for the bust of Jacob Baden. The drawing of the bust measures ca. 1,5×1 cm, see it here.

Archival Reference
m1 1804, nr. 25
Thiele
Ikke gengivet hos Thiele.
Other references

  • Johannes V. Jensen: ‘Dødsmaskerne paa Thorvaldsens Museum’, i: Form og Sjæl, København 1931, p. 89-101.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 141.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Commissioning
Persons
Jacob Baden · Frederik 6. · Carl Christian Seydewitz
Works
Last updated 16.02.2018 Print