No. 287 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst 19. og senest 23.3.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette dokument er en senere (1821) afskrift af den oprindelige kontrakt mellem Thomas Hope og Thorvaldsen om skulpturen Jason med det gyldne skind, A822. Dateringen følger imidlertid tilblivelsen af den oprindelige, nu antagelig tabte kontrakt. Se desuden den generelle kommentar herom.
Selve kontrakten var i følge afskriften dateret marts 1803 første gang, den blev underskrevet. Der kan dog ikke være tale om en datering før den 19. marts, da statuen formentlig endnu ikke var bestilt denne dato. Dateringen angives derfor som tidligst 19. og senest 23.3.1803, da første rate, jf. de nedenstående kvitteringer, med sikkerhed udbetales den 23. Allerede den 21. marts havde Hope dog i hvert fald mundtligt bestilt statuen, da Thorvaldsen samme dag fortalte sin mentor Georg Zoëga om bestillingen. Thiele I, p. 182-183, angav, at Hopes besøg kunne tidsfæstes til midten af marts eller måske allerede 8.3., dvs. netop seksårs-dagen for Thorvaldsens ankomst til Rom. Men det kan i følge ovenstående ikke passe.
Se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling for mere udførligt herom.

Thomas Hope [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Afskrift af Thomas Hopes eksemplar af kontrakten med Thorvaldsen om udførelsen af Jason med det gyldne skind, A822. Statuen skal udføres i det bedste carrariske marmor ud fra den model, A52, som Hope har set i Thorvaldsens værksted. Værket beskrives i hovedtræk i kontrakten og betalingen skal falde i fire rater i takt med at statuen færdiggøres. Nedenfor kvitteringer for udbetalingen af de tre første rater.

Se original
Copie Double

Moi soussigné Je m’engage d’éxécuter pour Mr. Thomas Hope de Londres, en Marbre Statuaire de Carrare, de la plus parfaite qualité, sélon un modele actuellement éxistant dans mon Étude près de la place Barberini, une Statue haute de Onze palmes Romains, réprésentant Jason débout, portant d’une main Sa Lance, de l’autre le toison d’or, pour la Somme de Six cent Sequins Romains, payables en quatre termes: le prémier après l’achêvement du Modele, le Second après l’arrivée à Rome du bloc destiné pour la Statue, le troisième après que celle-ci sera ébauché, et le quatrième & dernier lorsqu’elle Sera entiérement terminée.

Rome le [tomt mellemrum] Mars 1803
Signé       B. Thorvaldsen


Reçu la Somme de Trois Cents trente Écus Romains en payement du prémier terme de l’engagement énoncé ci-dessus.
Rome 23. Mars 1803.
Signé B. Thorvaldsen

fait double


E di più ho ric[evu]to p[er] ordine del Sig.re Patrizio Moir coprd. Il Sig. Marino Torlonia Scudi Tre Cento trenta mta fina per la Seconda Rata.
Roma li 27. Agosto 1804
fatto tre Ricevute
firmato B. Thorvaldsen


E di più ho ric[evu]to p[er] ordine del Sig. Patrizio Moir coprd: Il Sig. Marino Torlonia Scudi Tre Cento trenta mta fina per la terza Rata.
Roma li 27 febraro 1805
fatto tre Ricevute
firmato B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Dokumentet gengivet ovenfor er ikke Thorvaldsens originale eksemplar af kontrakten med Hope om udfærdigelsen af Jason med det gyldne skind, A822. Kontrakten, der oprindelig blev udfærdiget i to ligeværdige eksemplarer (et til Hope og et til Thorvaldsen), kendes ikke i original i dag. Heldigvis kendes den, antagelig, præcise ordlyd af kontrakten fra den her gengivne afskrift. Afskriften er med stor sandsynlighed foretaget i maj 1821, hvor bankieren G.R. Torlonia, der forestod udbetalingerne fra Hope til Thorvaldsen, fremsendte Thorvaldsen en afskrift af Hopes eksemplar af kontrakten for at minde ham om hans forpligtelser overfor Hope. Afskriftens foldelinjer viser, at brevet præcis ville kunne indesluttes i brevet fra Torlonia. Brevene ligger da også lige efter hinanden i den systematiske ordning af brevene i Thorvaldsens arkiv. Der er med stor sandsynlighed tale om selv samme dokument, som Thiele omtaler og gengiver i sin biografi, Thiele I, p. 182-185, og som han erklærer at have fundet blandt Thorvaldsens efterladte papirer og efterfølgende har afskrevet i sine excerpter, Thorvaldsens Museums arkiv. Man efterlades dog der med indtrykket af, at det er den originale kontrakt med Hope, som Thiele har fundet. Enten har Thiele således ikke skønnet det nødvendigt at udspecificere dokumentets status eller også, omend langt mindre sandsynligt, er den originale kontrakt gået tabt, efter at Thiele havde fundet den. Thiele III, p. 108, refererer dog entydigt til denne afskrift, som værende fremsendt af netop Torlonia, hvorfor det må antages, at der er tale om et og samme dokument – blot omtalt forskelligt af Thiele.
Der er heller ikke, som Bindman, op. cit. p. 136, antager, tale om en kladde til kontrakten. Det fremgår heller ikke af kontrakten, at den skulle være udfærdiget 6.3.1803, således som det fejlagtigt siges i Bindmans artikel, ibid. Antagelig skyldes dette en fejllæsning af Thiele, Thiele I, p. 182-183, der antog, at Hope indfandt i Thorvaldsens atelier 8.3.1803 (dvs. på Thorvaldsens romerske fødselsdag) eller senest midten af marts. For mere herom se dateringsdiskussionen og referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling – sidstnævnte også for en samlet fremstilling af hele Jasons tilblivelseshistorie, bestillingen og statuens legendarisk lange leveringstid.

Arkivplacering
m7 1821, nr. 38
Thiele
Delvis gengivet Thiele, I, p. 184-185.
Andre referencer

  • David Bindman: ‘Thomas Hope’s Modern Sculptures: “a zealous and liberal patronage of its comtemporary professors”’, in: David Watkin and Philip Hewat-Jaboor (edit.): Thomas Hope as Regency Designer, New Haven og London 2008, p. 135-141.
  • Jason og Hopes bestilling.
  • Stig Miss: ‘Tilblivelsen af Jason med det gyldne skind – de samtidige kilder’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003, København 2004, p. 11-17.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Jason og Hopes bestilling · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, betaling i rater · Thorvaldsens værker, kontrakter · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værksteder · Værkstederne ved Piazza Barberini
Personer
Patrick Moir · Giovanni Raimondo Torlonia
Værker
Sidst opdateret 12.03.2018 Print