Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2828 af 10246
Afsender Dato Modtager
Giovanni Raimondo Torlonia [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet under dækpapir med petroleumsfarvet lak; intet præg.

Maj 1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet for så vidt angår måned og år. Dagen er ikke angivet, men der er formentlig tale om midten eller slutningen af maj, jf. brevets indhold vedr. levering af Jason med det gyldne skind, A822, ved udgangen af maj.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur le Cher.r B Thorvaldsen

Resumé

Torlonia er skuffet over, at Thorvaldsen ikke overholder aftalen om at færdiggøre Jason med det gyldne skind, A822, så han som lovet kan sende den til bestilleren Thomas Hope. Han forstår, at Thorvaldsen ønsker udsættelse til sommerens afslutning, men beder om en nagelfast termin for afleveringen. For at minde Thorvaldsen om hans forpligtigelser overfor Hope sender Torlonia ham en afskrift af den nu 18 år gamle kontrakt.

Se original

Stimatis[simo] Sig.re Cavaliere

Stante quante Si compiacque dirmi che nel Mese di Maggio corrente allorche ebbi il piacere d’interpellarlo per la Statua del Giasone apperteniente al Sigr Hope me ne avrebbe fatto la Consegna[,] mi feci una premura di Scriverlo al Sig Hope che me ne faceva le piu incessanti premure asserendogli che glie ne avrei fatta la spedizione con degli altri ogetti Statimi consegnati per il Sui conto[.]
Dovendo ora spedire tali ogetti mi sorprende sentire che Ella ora mi dice che non potra farmene la consegna che alla fine del prossimo Estate[;] permetta che gli accluda copia della Sua Obligazione dal Sig Hope statami trasmetta e si compiaccia precisarmi il tempo positivo per tal consegna affinche possasi raguagliarne il Sigre

Hope mi creda con sincera stima Suo Dev & oblg Serv
li       Maggio 1821. — Torlonia
Generel kommentar

Brevet er med undtagelse af den afsluttende datering skrevet uden et eneste komma eller punktum. I den gengivne tekst ovenfor er derfor i kantede parenteser indsat et minimum af interpunktion for forståelighedens skyld.


Af Thorvaldsens værkstedsregnskaber, op cit., kan man se, at billedhuggerne G.B. Raggi og og Ercole Bogazzi hævede løn for deres arbejde på Jason med det gyldne skind, A822, fra hhv. 23.12.1820 til 25.5.1821 og 7.9.-15.9.1821. I alt 24 omtrentlige ugentlige udbetalinger. Thorvaldsen har altså vitterligt intensiveret arbejdet på Jason i disse år, som det også fremgår af hans brev til Torlonia af 21.8.1821. Alligevel har der resteret så meget af arbejdet, at fristen ved maj måneds udgang ikke har kunnet overholdes. Se hertil referenceartiklen om bestillingen for et sammendrag af sagsgangen.

Arkivplacering
m7 1821, nr. 37
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele III, p. 108-109.
Andre referencer

  • Thorvaldsens værkstedsregnskaber, nr. 44, 1819-1823, p. 187. Thorvaldsens Museums Arkiv.
  • Omtalt i David Bindman: ‘Thomas Hope’s Modern Sculptures: “a zealous and liberal patronage of its comtemporary professors”’, in: David Watkin and Philip Hewat-Jaboor (edit.): Thomas Hope as Regency Designer, New Haven og London 2008, p. 136.
  • Gengivet i Margrethe Floryan: ‘Jasons skæbne’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2003, p. 67.

Emneord
Jason og Hopes bestilling · Portrætbuster, samtidige personer · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Thomas Hope
Værker
Sidst opdateret 05.10.2016 Print