No. 7034 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

1837 eller 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af regningen, men hvis det er korrekt, som det antages, at dokumentet repræsenterer Wilhelm 1.s erhvervelse af Thorvaldsen-relieffer, må listen enten stamme fra bestillingen i 1837, eller fra betalingen af dem i 1839.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Liste over Thorvaldsen-relieffer, der antagelig svarer til Wilhelm 1.s køb.

Se original
Le 4 Stazione a 60 Luigi doro 240 Luigi
Il Nido 100
Venere e Amore 50
  390 Luigi
Generel kommentar

På trods af, at hverken dateringen af dette dokument eller dets ophavsmand er kendt, så repræsenterer listen antagelig kongen af Württemberg, Wilhelm 1.s erhvervelse af Thorvaldsen-relieffer. Han udbad sig nemlig marmorversioner af lige netop det nævnte udvalg af værker:
Reliefserien Årets tider, nærmere bestemt

  • Barndom eller forår, jf. A642
  • Ungdom eller sommer, jf. A643
  • Manddom eller efterår, jf. A644
  • Alderdom eller vinter, jf. A645
    samt
  • Hyrdinde med en amorin-rede, jf. A425,
  • Amor klager til Venus over et bistik, jf. A780.

Reliefferne befinder sig i dag på Landesmuseum Württemberg, Stuttgart.

Listen må opfattes som enten bestillingen fra kongen i 1837 eller som regningen til kongen i 1839. Den må være blevet nedskrevet af en af Thorvaldsens p.t. uidentificerede hjælpere.

Kongen bestilte også i 1839 en marmorudgave af statuen Gratierne og Amor, jf. A29, som ikke figurerer her på listen, da statuen først skulle hugges. Om denne statue blev udført, er p.t. uvist.

Mht. priserne på billedhuggerens relieffer, se Thorvaldsens værker, priser.

Det skal bemærkes, at denne korte redegørelse for Wilhelm 1.s bestilling hviler på et spinkelt kildegrundlag – kun Thieles, op. cit., meget ufuldstændige fremstilling af sagen har p.t. kunnet opspores.

Arkivplacering
gmII, nr. 54
Thiele
Jf. Thiele III, p.553, og IV, p. 88.
Emneord
Regninger fra Thorvaldsen · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, priser
Værker
Sidst opdateret 24.02.2017 Print