Arkivet, Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens værker, betaling i rater

Ratebetaling

Thorvaldsen modtog betaling for langt de fleste af sine værker i rater – oftest 2 til 4 pr. bestilling. Raternes størrelse og tidspunktet for betalingen af dem blev som regel fastsat i en kontrakt mellem Thorvaldsen og bestilleren. Raterne skulle betales ved væsentlige tidspunkter i værkfremstillingsforløbet, der for skulpturernes og i mindre grad relieffernes vedkommende jo ofte strakte sig over flere år.
Hvis en ønsket skulptur ikke forefandtes i originalmodel, men skulle kreeres fra bunden, kunne betalingen typisk finde sted i fire rater: 1. rate blev betalt straks ved bestillingen; 2. rate skulle falde, når gipsmodellen var færdiggjort og der skulle indkøbes marmor; 3. rate, når marmoren var grovhugget af Thorvaldsens assistenter; 4. rate ved færdighugningen af værket.
Hvis værket allerede eksisterede i originalmodel, kunne man springe første led i arbejdsprocessen over, og betalingsforløbet bestod dermed ofte kun af 3 rater.
Ved buster faldt betalingen ofte kun i 2 rater: Ved bestillingen og ved færdiggørelsen.

Formålet med at opdele betalingen i rater var både at modtage forskud til dækning af omkostninger ved påbegyndelsen af arbejdet – bl.a. til indkøb af marmorblokke og/eller betaling af assistenter – og at sikre sig mod, at bestillingen pludselig blev aflyst. Thorvaldsen forklarede selv ratebetalingen sådan:
“…naar en Billedhugger modtager en Bestilling, bliver han sat i bekostninger, som Forskudet tiener til Sikkerhed for, naar man skulde støde paa usolide Personer, der naar de forlader Rom glemmer Betalingen, og lader Kunstneren i Stikken,… som jeg stundom har oplevet…” Se brev af 5.1.1841.

Om priserne på Thorvaldsens værker, se artiklen herom.
Om de principper, Thorvaldsen anvendte, for at fastlægge prisen på sine værker, se artiklen herom.

Her følger nogle eksempler på, hvordan Thorvaldsen organiserede ratebetalingen både for forskellige værktyper og fra forskellige tidspunkter i hans karriere.

År Værk Pris Antal rater Kommentar Kilder
1803 Jason, A822 600 romerske sequiner = 1320 scudi 4 rater 1. rate, 330 scudi: Ved færdiggørelsen af gipsmodellen
2. rate, 330 scudi: Efter ankomsten af marmorblokken til Rom
3. rate, 330 scudi: Efter grovhugningen af marmoren
4. rate, 330 scudi : Ved færdiggørelsen
Kontrakt ca. 21.3.1803
1804-
1810
Ropps bestilling 1420 scudi Antagelig 3 rater 1. rate, antagelig 450 scudi: Antagelig ved bestillingen
2. rate, antagelig 450 scudi: Uvist hvornår
3. rate, 520 scudi: Ved færdiggørelsen
Liste 30.12.1810
1806 Hebe, jf. A37 600 scudi 3 rater 1. rate, 200 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 200 scudi: Efter seks måneder
3. rate, 200 scudi: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 26.5.1806
1807 Henrik Hielmstierne, jf. A210 200 scudi 2 rater 1. rate, 100 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 100 scudi: Ved færdiggørelsen
Brev af 20.5.1807
1809 Amor med en sommerfugl 800 scudi 4 rater 1. rate, 200 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 200 scudi: Ved færdiggørelsen af originalmodellen
3. rate, 200 scudi: Efter grovhugningen af marmoren
4. rate, 200 scudi: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 20.8.1809
1811 Gravmæle over Auguste Böhmer, A701, A702, A703 Mindst 150 carolins = ca. 600 scudi 3-4 rater 1. rate, 40 carolins = ca. 160-168 scudi: Antagelig ved bestillingen
2. rate, 50-60 carolins: Efter et halvt år
3. rate, 50 carolins: Ved færdiggørelsen
4. rate, restbeløbet: Uvist om og hvornår
Brev 18.8.1811
Brev 25.2.1812
Brev 24.9.1814
1812 Karyatide, jf. A55 og Karyatide, jf. A56 plus plinte m.m. 2000 scudi 3 rater 1. rate, 600 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 800 scudi: Når arbejdet er halvt færdigt
3. rate, 600 scudi: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 23.12.1812
1813 Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Holweg, A615,1 A615,2 og A615,3 900 scudi 3 rater 1. rate, 300 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 300 scudi: Ved færdiggørelsen af originalmodellerne
3. rate, 300 scudi: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 25.5.1813
1815-18 Briseis og Achilleus, jf. A490 og Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, jf. A492 1000 scudi 2 rater 1. rate, 500 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 500 scudi: Ved færdiggørelsen
Brev af 20.1.1817
Brev af 1.5.1818
1817-18 Józef Poniatowski,, jf. A123 12000 scudi 3 rater 1. rate, 4000 scudi: Ved kontaktens underskrivelse
2. rate, 4000 scudi: Ved lermodellens færdiggørelse
3. rate, 4000 scudi: Ved Thorvaldsens ankomst i Warszawa ved rytterstatuens opstilling
Kontrakt 8.7.1818
Brev 15.12.1817
1818 Kristus overdrager nøglerne til Sankt Peter, jf. A565 1100 “in moneta d’Oro, ed’Argento” 3 rater 1. rate, uvist beløb: Straks ved bestillingen
2. rate, uvist beløb: Når arbejdet er godt fremskredent
3. rate, uvist beløb: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 15.12.1818
1818 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171 3000 scudi 2 rater 1. rate, 1000 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 2000 scudi: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 4.8.1818
1820 Nicolaus Copernicus, jf. A113 2000 “ducats hollandois” 2 rater 1. rate, 666 ducats og 12 “florins de Pologne”: Straks ved bestillingen
2. rate, 1333 ducats og 6 “florins de Pologne”: Ved levering af gipsmodellen i Warszawa
Kontrakt 30.9.1820
1825 Gravmæle over Eugène de Beauharnais, jf. A156 16000 “Piastre Romane” 3 rater 1. rate, 2000 piastre: Straks ved bestillingen
2. rate, 6000 piastre: Ved færdiggørelsen af gipsmodeller til hele monumentet
3. rate, 8000 piastre: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 8.2.1825
1831 Maximilian 1., jf. A128 9000 scudi 3 rater 1. rate, 3000 scudi: Ved færdiggørelsen af gipsmodellen af hesten
2. rate, 3000 scudi: Ved færdiggørelsen af gipsmodellen af rytteren
3. rate, 3000 scudi: Ved færdiggørelsen og levering i München
Kontrakt 27.2.1830
1835 Gravmæle over de to Poninski-søskende, jf. A616 2000 scudi 3 rater 1. rate, 500 scudi: Straks ved bestillingen
2. rate, 750 scudi: Når arbejdet er halvt færdigt
3. rate, 750 scudi: Ved færdiggørelsen
Kontrakt 27.4.1835

Sidst opdateret 14.10.2016