Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 995 af 10246
Afsender Dato Modtager
Wilhelm Friedrich Gmelin [+]

Afsendersted

Rom

Sandsynligvis 30.12.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Denne liste er udateret, men den skal sandsynligvis dateres til 30.12.1810 af flg. grunde: Listen opregner alle de værker, som Theodor von der Ropp bestilte 1804-05 hos Thorvaldsen. Gmelin fungerede som Ropps mellemmand i denne sag, se brev af 30.8.1804. Vi ved fra Ropps brev af 23.1.1811, at Thorvaldsen lige havde givet Ropp besked om færdiggørelsen af værkerne, hvilket dermed må have fundet sted ultimo 1810.
Da denne liste opgører, hvor meget Ropp endnu stod i restance med for bestillingen, må det formodes, at listen er blevet til ved værkernes færdiggørelse, hvor Thorvaldsen – som i sine andre bestillinger (se fx Jason) – normalt forlangte sidste rate af betalingen – i dette tilfælde altså i slutningen af 1810.
Da Thorvaldsen samtidig havde et andet mellemværende med Gmelin, hvor vi fra en kvittering af 30.12.1810 med sikkerhed véd, at de mødtes, er det sandsynligt, at de ved samme lejlighed opgjorde en anden pengesag, nemlig hvor meget Ropp endnu skyldte Thorvaldsen.
Nærværende liste dateres derfor til 30.12.1810.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Liste over Theodor von der Ropps bestilling.

Se original
Homer
Apollo
Ariadne
Melpomene
Cicero
Venus
Saffo
Bassorelievo
Venus, Statue
 
Jupiter vatic:
 
An obiger Summe erhalten
Bleiben gut
60
60
60
50
50
40
50
550
400
1320
100
1420
900
520.
 
Generel kommentar

Denne liste opregner den endelige bestilling af de værker, som Theodor von der Ropps bestilte hos Thorvaldsen 1804-05. Gmelin fungerede som Ropps agent i Rom i sagen.
Listen skal læses som den opgørelse, Gmelin og Thorvaldsen har foretaget efter værkernes færdiggørelse, hvor Thorvaldsen – ifølge sin normale praksis – skulle have udbetalt den sidste rate af sit tilgodehavende, jf. de 520 scudi, der nævnes til sidst, og jf. evt. referenceartiklen om betalingen i rater. Thorvaldsen modtog dog kun 420 scudi, da de 100 scudi for Jupiter Otricoli, der nævnes til sidst på listen, ifølge Ropp var gledet ud af bestillingen, mens Thorvaldsen mente, at busten stadig var en del af bestillingen. Det endte med, at Thorvaldsen modtog de 100 scudi langt senere i 1817.

Arkivplacering
gmIV, nr. 57
Emneord
Ropps bestilling 1804-05 · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, betaling i rater · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken · Thorvaldsens værker, priser
Sidst opdateret 14.10.2014 Print