The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 995 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm Friedrich Gmelin [+]

Sender’s Location

Rom

Sandsynligvis 30.12.1810 [+]

Dating based on

Denne liste er udateret, men den skal sandsynligvis dateres til 30.12.1810 af flg. grunde: Listen opregner alle de værker, som Theodor von der Ropp bestilte 1804-05 hos Thorvaldsen. Gmelin fungerede som Ropps mellemmand i denne sag, se brev af 30.8.1804. Vi ved fra Ropps brev af 23.1.1811, at Thorvaldsen lige havde givet Ropp besked om færdiggørelsen af værkerne, hvilket dermed må have fundet sted ultimo 1810.
Da denne liste opgører, hvor meget Ropp endnu stod i restance med for bestillingen, må det formodes, at listen er blevet til ved værkernes færdiggørelse, hvor Thorvaldsen – som i sine andre bestillinger (se fx Jason) – normalt forlangte sidste rate af betalingen – i dette tilfælde altså i slutningen af 1810.
Da Thorvaldsen samtidig havde et andet mellemværende med Gmelin, hvor vi fra en kvittering af 30.12.1810 med sikkerhed véd, at de mødtes, er det sandsynligt, at de ved samme lejlighed opgjorde en anden pengesag, nemlig hvor meget Ropp endnu skyldte Thorvaldsen.
Nærværende liste dateres derfor til 30.12.1810.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

List of Theodor von der Ropp’s commission.

See Original
Homer
Apollo
Ariadne
Melpomene
Cicero
Venus
Saffo
Bassorelievo
Venus, Statue
 
Jupiter vatic:
 
An obiger Summe erhalten
Bleiben gut
60
60
60
50
50
40
50
550
400
1320
100
1420
900
520.
 
General Comment

Denne liste opregner den endelige bestilling af de værker, som Theodor von der Ropps bestilte hos Thorvaldsen 1804-05. Gmelin fungerede som Ropps agent i Rom i sagen.
Listen skal læses som den opgørelse, Gmelin og Thorvaldsen har foretaget efter værkernes færdiggørelse, hvor Thorvaldsen – ifølge sin normale praksis – skulle have udbetalt den sidste rate af sit tilgodehavende, jf. de 520 scudi, der nævnes til sidst, og jf. evt. referenceartiklen om betalingen i rater. Thorvaldsen modtog dog kun 420 scudi, da de 100 scudi for Jupiter Otricoli, der nævnes til sidst på listen, ifølge Ropp var gledet ud af bestillingen, mens Thorvaldsen mente, at busten stadig var en del af bestillingen. Det endte med, at Thorvaldsen modtog de 100 scudi langt senere i 1817.

Archival Reference
gmIV, nr. 57
Subjects
Ropp's Commission 1804-05 · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity · Thorvaldsen's Works, Prices
Last updated 14.10.2014 Print