Sandsynligvis 30.12.1810

Afsender

Wilhelm Friedrich Gmelin

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Denne liste er udateret, men den skal sandsynligvis dateres til 30.12.1810 af flg. grunde: Listen opregner alle de værker, som Theodor von der Ropp bestilte 1804-05 hos Thorvaldsen. Gmelin fungerede som Ropps mellemmand i denne sag, se brev af 30.8.1804. Vi ved fra Ropps brev af 23.1.1811, at Thorvaldsen lige havde givet Ropp besked om færdiggørelsen af værkerne, hvilket dermed må have fundet sted ultimo 1810.
Da denne liste opgører, hvor meget Ropp endnu stod i restance med for bestillingen, må det formodes, at listen er blevet til ved værkernes færdiggørelse, hvor Thorvaldsen – som i sine andre bestillinger (se fx Jason) – normalt forlangte sidste rate af betalingen – i dette tilfælde altså i slutningen af 1810.
Da Thorvaldsen samtidig havde et andet mellemværende med Gmelin, hvor vi fra en kvittering af 30.12.1810 med sikkerhed véd, at de mødtes, er det sandsynligt, at de ved samme lejlighed opgjorde en anden pengesag, nemlig hvor meget Ropp endnu skyldte Thorvaldsen.
Nærværende liste dateres derfor til 30.12.1810.

Resumé

Liste over Theodor von der Ropps bestilling.

Dokument

HomerI
ApolloII
AriadneIII
MelpomeneIV
CiceroV
VenusVI
SaffoVII
BassorelievoVIII
VenusIX, Statue
 
JupiterX vatic:
 
An obiger Summe erhaltenXI
Bleiben gut
60
60
60
50
50
40
50
550
400
1320
100
1420
900
520.
 

Generel kommentar

Denne liste opregner den endelige bestilling af de værker, som Theodor von der Ropps bestilte hos Thorvaldsen 1804-05. Gmelin fungerede som Ropps agent i Rom i sagen.
Listen skal læses som den opgørelse, Gmelin og Thorvaldsen har foretaget efter værkernes færdiggørelse, hvor Thorvaldsen – ifølge sin normale praksis – skulle have udbetalt den sidste rate af sit tilgodehavende, jf. de 520 scudi, der nævnes til sidst, og jf. evt. referenceartiklen om betalingen i rater. Thorvaldsen modtog dog kun 420 scudi, da de 100 scudi for Jupiter Otricoli, der nævnes til sidst på listen, ifølge Ropp var gledet ud af bestillingen, mens Thorvaldsen mente, at busten stadig var en del af bestillingen. Det endte med, at Thorvaldsen modtog de 100 scudi langt senere i 1817.

Arkivplacering

gmIV, nr. 57

Emneord

Kommentarer

 1. Dvs. en kopi af en buste af Homer på Museo Archeologico Nazionale, Napoli. Thorvaldsen havde allerede i 1799 fremstillet en anden marmorkopi af denne buste, A751.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 2. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Apollo Belvedere i Vatikan-museet i Rom.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 3. Dvs. en kopi af busten Bacchus på Musei Capitolini, Rom – på bestillingstidspunktet betragtet som en Ariadne.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 4. Dvs. en kopi af af hovedet af statuen Melpomene i Vatikan-museet i Rom.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 5. Dvs. en bustekopi af busten af Cicero på Musei Capitolini, Rom. Thorvaldsen havde tidligere, i 1799-1800, fremstillet to marmorkopier af dette værk, A760 & A761.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 6. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Venus Medici, på Uffizierne i Firenze.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 7. Dvs. Sapfo, dvs. en kopi af en buste, der på bestillingstidspunkt blev regnet for antik buste af Sapfo. Forlægget er p.t. ikke identificeret.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 8. Dette basrelief er identisk med den første marmorversion af Briseis og Achilleus (jf. A489).
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 9. Dvs. en tidlig udgave af statuen Venus (jf. A853).
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 10. Dvs. en kopi af busten Jupiter/Zeus fra Otricoli i Museo Pio Clemente i Vatikanet.
  Denne buste nævnes for sig selv, fordi det ikke var sikkert, om den indgik i bestillingen eller ej.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 11. For sine bestillinger fik Thorvaldsen normalt betalingen i rater, se referenceartiklen herom.
  I dette tilfælde syntes Thorvaldsen at have modtaget tre rater, de to første på i alt 900 scudi og manglede da den sidste, som her er opgjort til 520 scudi.

Sidst opdateret 14.10.2014