Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 543 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

26.5.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kontrakten.

Johan Christian August Bielke [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til denne kontrakt er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Jeg underskreven forpligter mig herved til Hr. Kammerjunker Bielke at udarbeide en figur af Beste Sort Cararisk marmor af sex til syv Romerske Palmer Høide, forestillende Gudinden Hebe, og at fuldende dette Arbeide i et Aars forløb efter datum nærverende, imod at benaente Hr. Kammerjunkr i tre Terminer udbetaler mig scudi sexhundrede Romani, nemlig 200 forud, 200 efter sex maaneder forløb, og 200 naar Arbejdet er ferdig.

d. 26de May 1806. Bertel Thorvaldsen[verso:]

Imodtaget tohundrede scudi Romani som første Termin

Bertel Thorvaldsen

Arkivplacering
m27, nr. 2
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Otto Reedtz-Thotts bestilling 1806 af Hebe · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, betaling i rater · Thorvaldsens værker, kontrakter
Værker
Sidst opdateret 13.05.2014 Print