The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 543 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

26.5.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kontrakten.

Johan Christian August Bielke [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this contract is not available at the moment.

See Original [Translation]

Jeg underskreven forpligter mig herved til Hr. Kammerjunker Bielke at udarbeide en figur af Beste Sort Cararisk marmor af sex til syv Romerske Palmer Høide, forestillende Gudinden Hebe, og at fuldende dette Arbeide i et Aars forløb efter datum nærverende, imod at benaente Hr. Kammerjunkr i tre Terminer udbetaler mig scudi sexhundrede Romani, nemlig 200 forud, 200 efter sex maaneder forløb, og 200 naar Arbejdet er ferdig.

d. 26de May 1806. Bertel Thorvaldsen[verso:]

Imodtaget tohundrede scudi Romani som første Termin

Bertel Thorvaldsen

Archival Reference
m27, nr. 2
Document Type
Document, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806 · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments · Thorvaldsen's Works, Contracts
Works
Last updated 13.05.2014 Print