The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 544 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Christian Meldal [+]

Sender’s Location

Rom

Ultimo maj eller primo juni 1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da Meldal kun opholdt sig nogle få uger i Rom, jf. brev af 18.6.1806 fra C.F. Høyer til Nicolai Abildgaard, må der være tale om denne periode.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: a Monsieur / M.r Le Professeur / Thorvaldsen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Morgen Kl: 8 gaaer Touren til St: Pauls Kirke og vore Landsmænds Gravsted. – Vi haabe til den Tid at have den Fornøielse at see Dem hos os for efter Løfre at følge med og siden tage til Takke med et tarveligt Middags-Maaltid. —

Deres Venner
Meldal &c

Archival Reference
gmV, nr. 68
Last updated 07.01.2013 Print