The Thorvaldsens Museum Archives

Back to M

Johan Christian Meldal

Meldal blev udnævnt til dansk konsul i Tripoli i 1805 og rejste dertil året efter via Rom, hvor han fik kontakt med Thorvaldsen og hans omgangskreds.
Han optræder i nogle breve fra 1806: Ifølge brev af 8.5.1806 fra Henrik Vilhelm Lundbye var Meldal da i Livorno og på vej til Rom. Hans tilstedeværelse i Rom er dokumenteret af en indførsel i Thorvaldsens stambog 6.6.1806, af Herman Schubart i brev af 2.6.1806 og af maleren C.F. Høyer i brev af 18.6.1806.
Som det fremgår af brev af 15.8.1806 fra Schubart til Thorvaldsen, vendte Meldal tilbage til Livorno, hvorfra han afventede skibslejlighed til Tripoli (iflg. 2.6.1806).

Meldal måtte i 1815 rejse hjem fra Tripoli til Danmark pga. helbredsproblemer. Undervejs opholdt han sig i Napoli 1816, se brev af 29.4.1816.

References

  • Emil Marquard: Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914, København 1914.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 746.

Last updated 15.04.2013

Johan Christian Meldal

1771-1820 Danish Konsul og jurist
To Thorvaldsen3 Doc.

Mentioned in4 Doc.