Ultimo maj eller primo juni 1806

Sender

Johan Christian Meldal

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: a Monsieur / M.r Le Professeur / Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da Meldal kun opholdt sig nogle få uger i Rom, jf. brev af 18.6.1806 fra C.F. Høyer til Nicolai Abildgaard, må der være tale om denne periode.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

I Morgen Kl: 8 gaaer Touren til St: Pauls Kirke og vore Landsmænds Gravsted. – Vi haabe til den Tid at have den Fornøielse at see Dem hos os for efter Løfre at følge med og siden tage til Takke med et tarveligt Middags-Maaltid. —

Deres Venner
Meldal &c

Archival Reference

gmV, nr. 68

Last updated 07.01.2013