26.5.1806

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Johan Christian August Bielke

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af kontrakten.

Abstract

The commentary for this contract is not available at the moment.

Document

Jeg underskreven forpligter mig herved til Hr. Kammerjunker Bielke at udarbeide en figur af Beste Sort Cararisk marmor af sex til syv Romerske Palmer Høide, forestillende Gudinden Hebe, og at fuldende dette Arbeide i et Aars forløb efter datum nærverende, imod at benaente Hr. Kammerjunkr i tre Terminer udbetaler mig scudi sexhundrede Romani, nemlig 200 forud, 200 efter sex maaneder forløb, og 200 naar Arbejdet er ferdig.

d. 26de May 1806. Bertel Thorvaldsen[verso:]

Imodtaget tohundrede scudi Romani som første Termin

Bertel Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

I the undersigned hereby undertake to Mr Bielke, Groom in Waiting, to complete a figure of the best quality Carrara marble to the height of seven Roman palms representing the goddess Hebe and to finish the work after a year from the present date in return for the abovementioned Sir’s pay on three dates of six hundred Roman Scudi namely 200 in advance, 200 after six months and 200 when the work has been finished.

May 26th 1806. Bertel Thorvaldsen[verso:]

Received two hundred Roman Scudi as first date.

Bertel Thorvaldsen

[Translated by Karen Husum]

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

m27, nr. 2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Works

A37 Hebe, 1806 - februar 1807, inv.nr. A37

Last updated 13.05.2014