26.5.1806

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Johan Christian August Bielke

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kontrakten.

Resumé

Kommentarerne til denne kontrakt er under udarbejdelse.

Dokument

Jeg underskreven forpligter mig herved til Hr. Kammerjunker Bielke at udarbeide en figur af Beste Sort Cararisk marmor af sex til syv Romerske Palmer Høide, forestillende Gudinden Hebe, og at fuldende dette Arbeide i et Aars forløb efter datum nærverende, imod at benaente Hr. Kammerjunkr i tre Terminer udbetaler mig scudi sexhundrede Romani, nemlig 200 forud, 200 efter sex maaneder forløb, og 200 naar Arbejdet er ferdig.

d. 26de May 1806. Bertel Thorvaldsen[verso:]

Imodtaget tohundrede scudi Romani som første Termin

Bertel Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

I the undersigned hereby undertake to Mr Bielke, Groom in Waiting, to complete a figure of the best quality Carrara marble to the height of seven Roman palms representing the goddess Hebe and to finish the work after a year from the present date in return for the abovementioned Sir’s pay on three dates of six hundred Roman Scudi namely 200 in advance, 200 after six months and 200 when the work has been finished.

May 26th 1806. Bertel Thorvaldsen[verso:]

Received two hundred Roman Scudi as first date.

Bertel Thorvaldsen

[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m27, nr. 2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

A37 Hebe, 1806 - februar 1807, inv.nr. A37

Sidst opdateret 13.05.2014