Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 777 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig omkring oktober 1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette brev knytter sig til kontrakten af 16.4.1808, som ligeledes blev indgået med de Balck. Af kontrakten fremgår, at Thorvaldsen forpligtede sig til at udføre de bestilte værker i løbet af halvandet år. Undervejs forandredes motivet på basrelieffet, men det synes alligevel rimeligt at antage, at værkerne var færdige ca. halvandet år efter indgåelsen af kontrakten, dvs. omkring oktober 1810.

Pierre de Balck [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen informerer de Balck om, at de bestilte værker, et basrelief forestillende Hektor hos Paris og Helena, jf. A499 og en kopi af en antik Homerbuste, jf. A751, er færdig. Han vil udlevere dem mod den resterende betaling, 255 scudi.

Se original

Lavori fatti per il Sig[no]r. Conte de Balck da Me Alberto Thorvaldsen cioè
Un Bassorilievo in Marmo longo palmi quattro, e alto palmi tre rappresentante Ettore che rimprovera Paride consistente in trè Figure, per il prezzo di Scudi Duecentoottantacinque, cosi convenuto con il Sud[dett]o. Sig[no]r. Conte a tenore del Contratto.
Ed un Busto in ermo, rappresentante Omero, copiato dall’Originale Antico peril prezzo di Scudi Settanta a tenore come sopra, e pure in Ma
Di questi due Lavori hò Ricevuto Scudi Cento, onde resto ad avere Scudi Duecentocinquantacinque.
Desidero dunque consegnare li sudetti Lavori, ed essere sodisfatto quanto prima

Generel kommentar

Der findes blot to breve i Thorvaldsens arkiv vedrørende de Balcks bestilling. Det første er kontrakten af 16.4.1808, hvoraf man ser, at bestillingen omhandlede et basrelief og en kopi efter en antik Homerbuste, jf. A751. Sammenholder man kontrakten med dette brev fra Thorvaldsen til Balck ses, at emnet for basrelieffet blev ændret. Ifølge Thiele II, p. 100 skyldtes det, at den oprindelige bestilling, der specificerede basrelieffets emne som Fædra og Hipolytte, blev overdraget til den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch (se hertil også Magasin encyclopédique, op.cit., p. 130. Thorvaldsen udførte i stedet relieffet Hektor hos Paris og Helena, jf. A499.

De Balck havde imidlertid ikke råd til at erhverve værkerne, jf. Thorvaldsens kommentar til Just Mathias Thieles manuskript nedskrevet i brev af 8.1.1829, samt Thiele I, p. 100. Relieffet blev i stedet købt af Jørgen Knudtzon.

Arkivplacering
gmIV, nr. 58
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 100.
Andre referencer

  • Basrelieffet omtalt hos K.F.A. Hartman(?), ‘Rom, den 3. December 1809’ in: Der Neue Teutsche Merkur, 1810, bd. 1, p. 191-194.
  • Basrelieffet omtalt i Magasin encyclopédique, Tome III, maj 1810, p. 129-130.

Emneord
Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken
Værker
Sidst opdateret 11.05.2021 Print